Aktualizace projektových fichí říjen 2019 – termín pro zaslání nových a aktualizovaných fichí je 15.10.2019

Chtěli bychom Vás tímto informovat o aktualizaci SR MAP ORP OSTRAVA. Aktualizované fiche a nové projektové fiche, které jsou součásti SR MAP ORP Ostrava a jsou v souladu s MAP ORP Ostrava bude schvalovat Řídící výbor MAP ORP Ostrava na svém zasedání dne 31.10.2019.

Nové a popř. aktualizované investiční projektové fiche (záměry) zasílejte z titulu výše uvedeného nejpozději do 15.10.2019.

Formulář-NOVÁ-projektová-FICHE-AIP

Formulář-AKTUALIZOVANÁ-projektová-FICHE-AIP

Schválené projektové fiche – ŘV duben 2019

K zasílané fichi je nutné:
1)vždy zaslat  souhlas zřizovatele k dané fichi (naskenovat výpis z usnesení rady u obecních zařízení, popř. datovou schránkou zaslat originál podepsané fiche, popř. podepsaný originál souhlasu zaslat poštou) – zasílejte na ksynek@ostrava.cz; popř. Bc. Karel Synek, DiS., odbor školství a sportu, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

2)konkrétní fichi zaslat i v excelovském souboru – na  rkarabinova@ostrava.cz  (ideální stav je, pokud zašle aktualizované a nové fiche za všechny své školy, zařízení,  přímo zřizovatel)