AKTUALIZACE SR MAP ORP OSTRAVA – do 20.11.2017

Termín aktualizace SR – do 20. 11. 2017

červen 2016, prosinec 2016, červen 2017, prosinec 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí zasílejte do 20.11.2017)