Celková SWOT analýza

SWOT_analyza_souhrnna_final

Stipendia města Ostravy

Přihláška 2019.20

Souhlas_priloha_prihlasky_FIN Vyslovny_souhlas_priloha_prihlasky_FIN

Zapojení do vědeckých aktivit povinná příloha přihlášky

Zásady stipendia 2019.2020

 

 

SWOT analýza Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti

SWOT_analýza_Rovné příležitosti.aktualizace

Avízo výzvy č.02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Avízo výzvy Šablony pro NNO

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm

 

SWOT analýza Pracovní skupiny pro Karierové poradenství

SWOT PS KP aktualizovaná v rámci MAP II