Tiskové zprávy (prezentace a semináře projektu MAP ORP Ostrava, informace)

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava 18.12.2017

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava – 18.12.2017 Projektové záměry schválené  ŘV MAP ORP Ostrava dne 18.12.2017, aktuální verze platná do 30.6.2018

Dokument MAP

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

AKTUALIZACE SR MAP ORP OSTRAVA – do 20.11.2017

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Termín aktualizace SR – do 20. 11. 2017 červen 2016, prosinec 2016, červen 2017, prosinec 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí zasílejte do 20.11.2017)

Informace o posunutí termínu vyhlášení výzvy nositele ITI – zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (navazuje na výzvu č. 66 ŘO IROP)

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

V rámci přípravy podmínek výzvy nositele ITI, zaměřenou na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, bychom Vás chtěli informovat, že vyhlášení této výzvy, která navazuje na výzvu č. 66 ŘO IROP, se posouvá na první polovinu roku 2018.  Platný harmonogram výzev nositele ITI vždy naleznete na http://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-nositele-iti/harmonogram-vyzev-nositele-iti. V současnosti jsou v harmonogramu naplánované výzvy do konce roku 2017. Harmonogram […]

ITI

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Prezentace a představení SR MAP ORP Ostrava pro zřizovatele škol a školských zařízení dne 9.9.2016

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Prezentace SR MAP ORP Ostrava pro zřizovatele škol a školských zařízení

Prezentace – seminář pro žadatele IROP k 46. a 47. výzvě „Infrastruktura ZŠ“ (15.9.2016 Praha)

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Prezentace k IROP k 46. a 47. výzvě „Infrastruktura ZŠ“ (15.9.2016 Praha)

Prezentace a představení SR MAP ORP Ostrava pro školy a školská zařízení dne 26.8.2016

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Prezentace MAP+IROP pro školy 26.8.2016 Prezentace MAP pro školy 26.8.2016 MAP – ITI prezentace 26.8.2016      

Zahajovací konference MAP 11.4.2016 (prezentace)

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

  Prezentace MAP konference ITI MAP Prezentace MAP+IROP Prezentace šablony PS MAP ČMG PS MAP IV PS MAP KP PS MAP PVP Prezentace_MŠ_ZŠ  NIDV ze ČR                                

MAP ORP Ostrava

Autor: Sylva Sládečková | Publikováno: |

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) Statutární město Ostrava zahajuje realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Ostrava. Tento projekt řeší společnou tvorbu Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023 ve spolupráci a za účasti všech měst a obcí, dobrovolných svazků obcí, místních akčních skupin, zřizovatelů mateřských a základních škol, mateřských a základních […]

Statut Řídícího výboru

Autor: Sylva Sládečková | Publikováno: |

Návrh statutu řídícího výboru byl projednán a následně schválen v rámci 1.jednání konaného dne26.1.2016. 1ŘVNávrh Statutu ŘV MAP_finalkonecnaverze (2)

Partněři