Informace o různých akcích (vzdělávacích a jiných)

Závěrečná konference MAP ORP Ostrava dne 27.11.2017
prezentace ITI

prezentace PS ČMG 
prezentace PS PVP

Workshop rovné příležitosti MAP ORP OSTRAVA II 17.9.2018

Partněři