Informace o posunutí termínu vyhlášení výzvy nositele ITI – zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (navazuje na výzvu č. 66 ŘO IROP)

V rámci přípravy podmínek výzvy nositele ITI, zaměřenou na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, bychom Vás chtěli informovat, že vyhlášení této výzvy, která navazuje na výzvu č. 66 ŘO IROP, se posouvá na první polovinu roku 2018.

 Platný harmonogram výzev nositele ITI vždy naleznete na http://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-nositele-iti/harmonogram-vyzev-nositele-iti. V současnosti jsou v harmonogramu naplánované výzvy do konce roku 2017. Harmonogram výzev je průběžně aktualizován.

Partněři