Kulaté stoly MŠMT k přípravě DZ 2023-2027

Může jít o obrázek 4 lidem a text that says 'KULATÉ STOLY MŠMT K PRÍPRAVE DLOUHODOBÉHO ZÁMÉRU ČR 2023-2027 Predstavení aktuální implementace Strategie 2030+ pro roky 2023-2027 ON-LINE Diskuze odborníky 22. 11. 2022 novych opatrení 29 11. 2022 12. 2022 1400 Predškolni vzdélávání 1400 Systémová podpora škol 15.12.2022 2022 2022 leaderi škol 1400 Pedagogové 1400 Rovny prístup a podpora 1400 Rejstrík 1600 Základní vzdélávání 1600 Odborné vzdelávání 1600 Celoživotni učení ústavní péče 1600 Prevence MS STRATEGIE 2030''

V listopadu a prosinci tohoto roku proto proběhne řada kulatých stolů a konzultací s odbornými skupinami i širokou odbornou veřejností k prioritním oblastem.

MŠMT zve na on-line setkání, kde budou prioritní oblasti a návrhy opatření, včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 2030+, poprvé veřejně prezentovány. Následovat bude pak i veřejné připomínkování.

Jednotlivé linky na kulaté stoly najdete v událostech na Facebooku:

1. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání & Moderní základní vzdělávání pro 21.století: https://fb.me/e/2rFDOMGO9

2. Podpora škol & odborné vzdělávání: https://fb.me/e/2jJJFHSoq

3. Podpora a rozvoj kapacit pedagogů & celoživotní vzdělávání: https://fb.me/e/2AgX8yrFB

4. Nerovnosti a ústavní péče: https://fb.me/e/2g0b6lX3x

5. Rejstřík: https://fb.me/e/4bE7JEB6z