Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA /schvalování na Řídícím výboru MAP ORP Ostrava dne 28.5.2020/

Nové a aktualizované investiční projektové fiche (záměry) zasílejte nejpozději do 15.5.2020.

Formulář NOVÁ PROJEKTOVÁ FICHE (odkaz na formulář ZDE) – vyplňujete u projektu, který je nový a není zařazen ve strategickém rámci (odkaz na schválené projektové fiche škol ZDE).

Formulář AKTULIZOVANÁ PROJEKTOVÁ FICHE (odkaz na formulář aktualizovaná nová fiche ZDE) vyplňujete pokud aktualizujete projekt, který je již uveden ve strategickém rámci (odkaz na schválené projektové fiche škol ZDE) a do e-mailu prosím uveďte pod kterým pořadovým číslem ve strategickém rámci je projekt zařazen.

K zasílané fichi je nutné:
1) vždy zaslat souhlas zřizovatele k dané fichi (naskenovat výpis z usnesení nebo datovou schránkou zaslat originál podepsané fiche, popř. podepsaný originál souhlasu zaslat poštou). Dokumenty zasílejte na mnemcova@ostrava.cz; popř. p. Martina Němcová, odbor školství a sportu, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,

2) zaslat konkrétní fichi i v souboru ve formátu MS Excel na rkarabinova@ostrava.cz (ideálním stavem je, pokud za své školy zašle aktualizaci a nové fiche souhrnně přímo zřizovatel).