NEW!!! Aktuálně vyhlášené výzvy a soutěže

Město Ostrava vyhlásilo každoroční programy podpory v oblasti školství a vzdělávání. Vyhlášeny jsou Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 a Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022. Lhůta pro podávání žádostí o finanční podporu je u obou programů stanovena od 4. října do 15. října 2021.

Upozorňujeme, že nově lze v programu na podporu rozvoje kvality školství žádat také o finanční prostředky na podporu školních knihoven (DPP pro školního knihovníka, vybavení školní knihovny aj.). Školy, které již jsou podpořeny v oblasti školních knihoven z rozpočtu MAP ORP Ostrava II, mohou žádat na DPP pro školní knihovníky od 01.03.2021.

Podrobnosti o výzvách a kontaktní osoby naleznete na webových stránkách města Ostravy ZDE.

  • Město Ostrava vyhlašuje zcela nový program na podporu talentovaných vysokoškolských studentů – TALENT ROKU. Studenti mohou získat titul a finanční ohodnocení až 100 tisíc korun za studijní a vědecké úspěchy v technických a přírodovědných studijních programech, společenskovědních a humanitních studijních programech a uměleckých programech. Podrobnosti naleznete ZDE.
  • Byl vyhlášen 13. ročník Národní ceny kariérového poradenství, jejímž cílem je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sběr příkladů dobré praxe a inspirovat kariérové poradce v České republice i v Evropě v jejich práci. Hlavní cenou je účast na zahraničním vzdělávacím kurzu nebo konferenci. Více informací naleznete ZDE.
  • Byl vyhlášen 4. ročník soutěže School friendly, která slouží k ocenění firem, které spolupracují a podporují různé typy škol. Soutěž vyhlašuje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Více informací naleznete ZDE.