NEW!!! Nová výzva k podávání projektů Erasmus+

Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí navázat v rámci klíčové akce 2 tzv. strategická partnerství se zahraničními institucemi, a to ve dvou oblastech: partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání a partnerství pro kreativitu. Žadatelem o partnerství na připravenost na digitální vzdělávání mohou být instituce z oblasti školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy či vysokoškolského vzdělávání, partnerství pro kreativitu je otevřeno pro žadatele z oblastí mládeže, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých. Délka trvání projektu se může pohybovat od 6 do 24 měsíců. Žádost je nutné podat do 29. 10. 2020 do 12 hodin bruselského času, a to v případě českých žadatelů u Domu zahraniční spolupráce. Více informací ZDE.