Ostravská SVČ/DDM nezahálí ani v době, kdy je zakázána osobní přítomnost dětí a žáků na jejich aktivitách

V době zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a dalších účastníků zájmového vzdělávání ve střediscích volného času a domu dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města Ostravy, se výuka a činnost v těchto organizacích nezastavila.  Zájmové vzdělávání probíhalo dle možností online (tedy distančně). Praxe ukázala, že tato inovativní metoda výuky v oblasti volnočasových aktivit pro děti, žáky a studenty se uplatnila především v oblasti výukových programů, kroužků, sportovních lekcí, doučování, přípravy na další studium, apod., vše dle možností jednotlivých organizací. O danou výuku byl zájem i ze strany rodičů. Další informace naleznete na oficiálních stránkách města Ostravy k oblasti školství a vzdělávání ZDE.