Společné expertní stanovisko k aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého v předškolních/školních zařízeních a v dalších vnitřních prostorech budov

Dne 24.03.2021 bylo doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Ing. Eduardem Ježem, ředitelem Zdravotního ústavu v Ostravě, prof. Mgr. Janou Kukutschovou, Ph.D. a RNDr. Bohumilem Kotlíkem, Ph.D. podepsáno toto Společné expertní stanovisko k aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého v předškolních/školních zařízeních a v dalších vnitřních prostorech budov:

My, níže podepsaní, společně a jednoznačně nedoporučujeme aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého ve školách, v mateřských školách a ve všech dalších prostorách, kde lze předpokládat dlouhodobější expozici této nejvnímavější populační skupiny, a doporučujeme regulovat používání těchto technologií ve vnitřním prostředí.  

 Celé znění expertního stanoviska včetně jeho odůvodnění naleznete ZDE.