Výzva MŽP č. 1/2020: Národní síť EVVO

Výzva je určena pro ekocentra realizující ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Finance jsou určeny na realizace denních i pobytových ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ. Žadatel musí být zapsán na portálu ekocentra.cz a splnit další výzvou dané podmínky. Výše příspěvku na jeden projekt činí 50-250 tis. Kč, žádosti jsou přijímány v termínu 1.7.-30.10.2020. Odkaz na výzvu ZDE.