Norské fondy – otevřená výzva MVČR k podpoře mediální gramotnosti

Název výzvy: Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti

Cílem otevřené výzvy je bezprostřední zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálně-vzdělávacích aktivit či jiných forem vzdělávání a na tvorbu vzdělávacích a publikačních materiálů pro šíření mediálního vzdělání a osvěty mezi dětmi a mládeží (ve věku do 17 let včetně) a/nebo seniory (ve věku od 65 let), kteří představují z hlediska hybridních hrozeb nejohroženější skupiny. Výzva podpoří projekty na posílení mediální gramotnosti jako jeden z účinných nástrojů proti působení cizí moci, a to zejména v oblasti dopadu dezinformačních kampaní, boji proti zločinu z nenávisti a hybridním hrozbám.

Alokace výzvy: 10,4 mil. Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 1. červenec 2021 (12.00 hod).

Oprávnění žadatelé: Veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty nekomerční povahy a nevládní (nestátní) neziskové organizace2, jež byly založeny jako právnické osoby v ČR a vykonávají svou činnost na území ČR.

Více informací o výzvě naleznete ZDE.