Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí a byla přijata vládou 12. listopadu 2014 jako usnesení vlády ČR č. 927/2014.

Smyslem strategie je především:

  • otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,
  • zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
  • rozvíjet informatické myšlení žáků.

K tomu bude potřeba realizovat řadu aktivit v těchto směrech:

  1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.
  2. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků.
  3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení učitelů.
  4. Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury.
  5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků.
  6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy.
  7. Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání.

Text Strategie naleznete zde: DigiStrategie.pdf
Materiál je příspěvkem k naplnění podmínky pro čerpání evropských fondů na podporu digitálních technologií.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020

Partněři