Příklad dobré praxe – předčtenářská gramotnost

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, realizuje díky podpoře města Ostravy projekt „Ve školce je mnoho knih, objevíme, co je v nich?“, který je zaměřen na podporu čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku. Všechny třídy v MŠ si daly za úkol zhotovit společnou knihu a tak postupně vzniklo pět velkoformátových knih, každá na jiné téma. Jedna třída si také pravidelně vede zážitkový deník. Více o projektu naleznete ZDE.