Proběhla aktualizace seznamu investičních priorit ORP Ostrava

Informujeme vás, že ke dni 16.09.2022 byla provedena aktualizace Strategického rámce MAP ORP Ostrava. Aktualizována byla příloha – Seznam investičních priorit ORP Ostrava.

Schválenou verzi Seznamu investičních priorit naleznete zde: formát MS Excel, formát PDF.