Probíhají Dny Fajne rodiny

V termínu od 15. května do 18. června letošního roku probíhají již tradiční Dny Fajne rodiny. Na stránkách www.fajnarodina.cz naleznete kompletní program akcí a aktivit. Do Dnů Fajne rodiny jsou zapojeni také partneři a účastníci našeho projektu: Středisko volného času Korunka, Středisko volného času Ostrčilova, Moravská Ostrava, Knihovna města Ostravy, Moravskoslezská vědecká knihovna a další subjekty zapojené do Ostravské muzejní noci.

Těšit se můžete na různé dny otevřených dveří, robotiku, divadelní představení, besedy, sousedské slavnosti, čtení v knihovnách, discgolf a mnoho dalších aktivit na podporu rodinné politiky. Samozřejmostí je pak přesah do oblasti školství, vzdělávání a celoživotního učení, což naplňuje cíle našeho projektu v oblasti zapojení rodin do vzdělávacího procesu, uvědomění si důležitosti a úlohy rodiny a jejím vztahu k podpoře vzdělávání dětí.