Projekty

Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

  • Od září školního roku 2020/2021 nabízíme v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II a ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě lekce k mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti pro žáky 2. stupně základních škol. Lekce trvají zpravidla 2 vyučovací hodiny a budou realizovány přímo ve školách.
  • Lekce budou probíhat od září 2020 do května 2021, aktuálně je zapojeno 21 škol.
  • Více informací naleznete ZDE.

Kontaktní osoba: Dagmar Reiterová, T +420 599 443 473, E dreiterova@ostrava.cz

 

Kids‘ Skills

  • Kurz “Kids‘ Skills” je zaměřen na řešení problémů dětí a žáků s poruchami chování, dětí ze sociálně vyloučených lokalit a sociálně slabých rodin. Principem této metody je překonávání problémů dětí a žáků pomocí jejich zapojení při učení se novým dovednostem.
  • Více o kurzu Kids‘ Skills
  • Seznam škol zapojených do projektu – tabulka v příloze

Kontaktní osoba: Dagmar Reiterová, T +420 599 443 473, E dreiterova@ostrava.cz

 

Knižní festival

Kontaktní osoba: Dagmar Reiterová, T +420 599 443 473, E dreiterova@ostrava.cz

 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Poledníková, T +420 599 443 032, E ppolednikova1@ostrava.cz

 

Polytechnické vzdělávání v mateřských školách v ORP Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, DiS., T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

 

Kariérové poradenství v Základních školách v ORP Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Radmila Karabínová, T +420 599 443 418, E rkarabinova@ostrava.cz

 

Školení a webová platforma k matematické gramotnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hořejší, T +420 725 037 080, E reditel@ddmporuba.cz

 

Šachy pro nejmenší

  • Více o projektu Šachy pro nejmenší – aktualizace 12/2020
  • Poslední prezenční lekce šachů pro nejmenší se uskutečnila 4. března 2020, další lekce byly z důvodu nemoci lektorky a následného uzavření MŠ Hornická 43A, Ostrava (z důvodu koronavirové pandemie) zrušeny. Zbývající lekce proběhly po otevření MŠ od 4. června 2020, avšak bez přítomnosti pedagogů jiných škol/SVČ. Tyto lekce byly natáčeny na videokameru. Na místě je poděkovat rodičům malých šachistů, kteří přiváděli děti do MŠ na lekce šachů přesto, že jinak jejich děti do MŠ nechodily. Záznamy z jednotlivých lekcí byly předány pedagogům v srpnu a září 2020.
  • V současné době probíhají lekce dalšího ročníku Šachů pro nejmenší s ohledem na opatření proti šíření koronaviru bez přítomnosti pedagogů z jiných škol/SVČ. Z lekcí jsou pořizovány videozáznamy a vznikne tak ucelený blok metodických videí, který bude poskytnut dalším přihlášeným mateřským školám se zájmem o zahájení výuky šachů v jejich mateřských školách k samostudiu.

Kontaktní osoba: Dagmar Reiterová, T +420 599 443 473, E dreiterova@ostrava.cz

 

Šachy do škol

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Secová, T +420 775 104 422, E jana.secova@svc-korunka.cz

 

Spolupráce s Ostrava Expat Centre – Rodilí mluvčí do škol/SVČ a dovednosti v MS Powerpoint

V rámci spolupráce s Ostrava Expat Centre, které funguje jako služba pro cizince pobývající v Ostravě a jejich rodinné příslušníky, zprostředkováváme kontakt na vytipované rodilé mluvčí. Pokud máte zájem o obsazení pozice rodilého mluvčího ve Vaší mateřské/základní škole, středisku volného času, prosím, kontaktujte nás s uvedením: názvu školy/SVČ a předpokládanou výší úvazku na týden. Vaše požadavky předáme do Expat Centra a jakmile bude vytipován vhodný uchazeč, oslovíme Vás. Pokud pro Vás právě nebudeme mít vhodného kandidáta, můžeme Vám pomoci alespoň v podobě zveřejnění inzerátu v Expat Centru a na našem Facebook profilu. Odměny pro rodilé mluvčí je možné hradit mj. z dotačního programu statutárního města Ostravy na podporu cizích jazyků – informace ZDE.

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

V rámci spolupráce bylo ředitelkám/ředitelům mateřských škol zapojených do projektu nabídnuto také vzdělávání v oblasti práce v MS PowerPoint. Kurz se skládá ze dvou částí, cílem první části je rozvinutí dovedností ředitelek/ředitelů MŠ při vytváření prezentací pro rodiče, kolegy a zřizovatele, vytváření a nastavení prezentace, základní druhy snímků, zásady kompozice s obrázky a celkové stylové sladění prezentace, cílem druhé části je potom procvičit získané dovednosti při úpravách prezentací – prezentace jednotlivců se skupinovou zpětnou vazbou, dokončení prezentace s podporou lektorky a prezentace výsledků ve skupině. Lektorkou semináře je Elena Rozhkova, která se zabývá grafickým designem, ilustracemi a marketingem. Kurzy probíhají v měsíci září a říjnu 2020.

Kontaktní osoba: Dagmar Reiterová, T +420 599 443 473, E dreiterova@ostrava.cz

close