Projekty

Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

 • Od září školního roku 2020/2021 nabízíme v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II a ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě lekce k mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti pro žáky 2. stupně základních škol. Lekce trvají zpravidla 2 vyučovací hodiny a budou realizovány přímo ve školách.
 • Lekce budou probíhat od září 2020 do května 2021, aktuálně je zapojeno 21 škol.
 • Více informací naleznete ZDE.

Kontaktní osoba: Dagmar Reiterová, T +420 599 443 473, E dreiterova@ostrava.cz

 

Kids‘ Skills

 • Kurz „Kids‘ Skills“ je zaměřen na řešení problémů dětí a žáků s poruchami chování, dětí ze sociálně vyloučených lokalit a sociálně slabých rodin. Principem této metody je překonávání problémů dětí a žáků pomocí jejich zapojení při učení se novým dovednostem.
 • Více o kurzu Kids‘ Skills
 • NEW!!! Seznam škol zapojených do projektu – tabulka v příloze

Kontaktní osoba: Dagmar Reiterová, T +420 599 443 473, E dreiterova@ostrava.cz

 

Knižní festival

Kontaktní osoba: Dagmar Reiterová, T +420 599 443 473, E dreiterova@ostrava.cz

 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Poledníková, T +420 599 443 032, E ppolednikova1@ostrava.cz

 

Polytechnické vzdělávání v mateřských školách v ORP Ostrava

 • Více o projektu Polytechnické vzdělávání
 • Plán výuky 2019-2020
 • Z důvodu uzavření mateřských škol v souvislosti s šířením koronaviru došlo od 17.03.2020 k přerušení realizace kurzů v mateřských školách. S ohledem na podmínky smluvního vztahu s realizátorem kurzů – Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., bylo Radou města Ostravy rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě, kterým byl prodloužen termín realizace kurzů z 30. června 2020 do 31. prosince 2020. V mateřských školách, ve kterých byla přerušena realizace kurzů po čtvrté lekci, byly dokončeny poslední, páté lekce začátkem června 2020. Mateřské školy z osmého a devátého běhu, v nichž měly kurzy proběhnout v dubnu, květnu a červnu, byly osloveny a byly s nimi dohodnuty náhradní termíny od září do listopadu 2020.
 • Fotogalerie projektu ZDE.

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, DiS., T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

 

Pilot 20 kariérových poradců v základních školách v ORP Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Radmila Karabínová, T +420 599 443 418, E rkarabinova@ostrava.cz

 

Školení a webová platforma k matematické gramotnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hořejší, T +420 725 037 080, E reditel@ddmporuba.cz

 

Šachy pro nejmenší

 • Více o projektu Šachy pro nejmenší – aktualizace 06/2020
 • Poslední lekce šachů pro nejmenší se uskutečnila 4. března 2020, další lekce byly z důvodu nemoci lektorky a následného uzavření MŠ Hornická 43A, Ostrava (z důvodu koronavirové pandemie) zrušeny. Zbývající lekce proběhly po otevření MŠ od 4. června 2020, avšak bez přítomnosti pedagogů jiných škol/SVČ. Tyto lekce byly natáčeny na videokameru. Zde je na místě poděkovat rodičům malých šachistů, kteří přiváděli děti do MŠ na lekce šachů přesto, že jinak jejich děti do MŠ nechodily. První část videí z lekcí již byla školícím se pedagogům zaslána, další videa budou poskytnuta do konce srpna 2020. S dotazy bude možno se obracet na lektorku šachů i na ředitelku MŠ Hornická 43A Mgr. Ivu Chadzipanajotidisovou.

Kontaktní osoba: Dagmar Reiterová, T +420 599 443 473, E dreiterova@ostrava.cz

 

Šachy do škol

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Secová, T +420 775 104 422, E jana.secova@svc-korunka.cz

 

Spolupráce s Ostrava Expat Centre – Rodilí mluvčí do škol/SVČ a dovednosti v MS Powerpoint

V rámci spolupráce s Ostrava Expat Centre, které funguje jako služba pro cizince pobývající v Ostravě a jejich rodinné příslušníky, zprostředkováváme kontakt na vytipované rodilé mluvčí. Pokud máte zájem o obsazení pozice rodilého mluvčího ve Vaší mateřské/základní škole, středisku volného času, prosím, kontaktujte nás s uvedením: názvu školy/SVČ a předpokládanou výší úvazku na týden. Vaše požadavky předáme do Expat Centra a jakmile bude vytipován vhodný uchazeč, oslovíme Vás. Pokud pro Vás právě nebudeme mít vhodného kandidáta, můžeme Vám pomoci alespoň v podobě zveřejnění inzerátu v Expat Centru a na našem Facebook profilu. Odměny pro rodilé mluvčí je možné hradit mj. z dotačního programu statutárního města Ostravy na podporu cizích jazyků – informace ZDE.

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

V rámci spolupráce bylo ředitelkám/ředitelům mateřských škol zapojených do projektu nabídnuto také vzdělávání v oblasti práce v MS PowerPoint. Kurz se skládá ze dvou částí, cílem první části je rozvinutí dovedností ředitelek/ředitelů MŠ při vytváření prezentací pro rodiče, kolegy a zřizovatele, vytváření a nastavení prezentace, základní druhy snímků, zásady kompozice s obrázky a celkové stylové sladění prezentace, cílem druhé části je potom procvičit získané dovednosti při úpravách prezentací – prezentace jednotlivců se skupinovou zpětnou vazbou, dokončení prezentace s podporou lektorky a prezentace výsledků ve skupině. Lektorkou semináře je Elena Rozhkova, která se zabývá grafickým designem, ilustracemi a marketingem. Kurzy probíhají v měsíci září a říjnu 2020.

Kontaktní osoba: Dagmar Reiterová, T +420 599 443 473, E dreiterova@ostrava.cz

close