Projekty

NEW!!! Kids‘ Skills

  • Kurz „Kids‘ Skills“ je zaměřen na řešení problémů dětí a žáků s poruchami chování, dětí ze sociálně vyloučených lokalit a sociálně slabých rodin. Principem této metody je překonávání problémů dětí a žáků pomocí jejich zapojení při učení se novým dovednostem.
  • Více o kurzu Kids‘ Skills

 

Knižní festival

 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Poledníková, T +420 599 443 032, E ppolednikova1@ostrava.cz

 

Polytechnické vzdělávání v mateřských školách v ORP Ostrava

  • Více o projektu Polytechnické vzdělávání
  • Plán výuky 2019-2020
  • Z důvodu uzavření mateřských škol v souvislosti s šířením koronaviru došlo od 17.03.2020 k přerušení realizace kurzů v mateřských školách. S ohledem na podmínky smluvního vztahu s realizátorem kurzů – Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., bylo Radou města Ostravy rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě, kterým byl prodloužen termín realizace kurzů z 30. června 2020 do 31. prosince 2020. V mateřských školách, ve kterých byla přerušena realizace kurzů po čtvrté lekci, byly dokončeny poslední, páté lekce začátkem června 2020. Mateřské školy z osmého a devátého běhu, v nichž měly kurzy proběhnout v dubnu, květnu a červnu, byly osloveny a byly s nimi dohodnuty náhradní termíny od září do listopadu 2020.

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, DiS., T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

 

Pilot 20 kariérových poradců v základních školách v ORP Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Radmila Karabínová, T +420 599 443 418, E rkarabinova@ostrava.cz

 

Školení a webová platforma k matematické gramotnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hořejší, T +420 725 037 080, E reditel@ddmporuba.cz

 

Šachy pro nejmenší

  • Více o projektu Šachy pro nejmenší – aktualizace 06/2020
  • Poslední lekce šachů pro nejmenší se uskutečnila 4. března 2020, další lekce byly z důvodu nemoci lektorky a následného uzavření MŠ zrušeny. Aktuálně počítáme s dokončením chybějících lekcí po otevření MŠ Hornická (předpokládané otevření je 25. května 2020), lekce však budou probíhat bez přítomnosti pedagogů jiných škol/SVČ. Tyto lekce budou zaznamenány ve formě videa, materiály budou následně pedagogům zaslány. S dotazy bude možno se obracet na lektorku šachů i na ředitelku MŠ Hornická Mgr. Ivu Chadzipanajotidisovou. Dokument, který se bude natáčet, proběhne po více lekcích za sebou tak, aby byl kurz řádně dokončen.

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

 

Šachy do škol

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Secová, T +420 775 104 422, E jana.secova@svc-korunka.cz

 

Rodilí mluvčí do škol a SVČ – spolupráce s Ostrava Expat Centre

V rámci spolupráce s Ostrava Expat Centre, které funguje jako služba pro cizince pobývající v Ostravě a jejich rodinné příslušníky, zprostředkováváme kontakt na vytipované rodilé mluvčí. Pokud máte zájem o obsazení pozice rodilého mluvčího ve Vaší mateřské/základní škole, středisku volného času, prosím, kontaktujte nás s uvedením: názvu školy/SVČ a předpokládanou výší úvazku na týden. Vaše požadavky předáme do Expat Centra a jakmile bude vytipován vhodný uchazeč, oslovíme Vás. Pokud pro Vás právě nebudeme mít vhodného kandidáta, můžeme Vám pomoci alespoň v podobě zveřejnění inzerátu v Expat Centru a na našem Facebook profilu. Odměny pro rodilé mluvčí je možné hradit mj. z dotačního programu statutárního města Ostravy na podporu cizích jazyků – informace ZDE.

 

close