Projekty

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Poledníková, T +420 599 443 032, E ppolednikova1@ostrava.cz

 

Polytechnické vzdělávání v mateřských školách v ORP Ostrava

Více o projektu Polytechnické vzdělávání

Plán výuky 2019-2020

Kontaktní osoba: Bc. Eunika Rek, T +420 599 443 433, E erek@ostrava.cz

 

Pilot 20 kariérových poradců v základních školách v ORP Ostrava

NEW!!! Více o projektu – Pilot Kariérové poradenství – aktualizace 06.11.2019

Kontaktní osoba: Ing. Radmila Karabínová, T +420 599 443 418, E rkarabinova@ostrava.cz

 

Školení a webová platforma k matematické gramotnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hořejší, T +420 725 037 080, E reditel@ddmporuba.cz

 

Šachy pro nejmenší

NEW!!! Více o projektu Šachy pro nejmenší – aktualizace 10/2019

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

 

Šachy do škol

Více o projektu Šachy do škol

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Secová, T +420 775 104 422, E jana.secova@svc-korunka.cz

 

Knižní festival

Více o projektu Knižní festival