Projektové záměry schválené  ŘV MAP ORP Ostrava dne 18.12.2017, aktuální verze platná do 30.6.2018