Slovník

SR MAP ORP OSTRAVA – Strategický rámec místního akčního plánu obce s rozšířenou působností Ostrava

IROP – Integrovaný regionální operační program

OPVVV – Operační program věda, výzkum, vzdělávání

ITI – Integrovaná územní investice

PS – pracovní skupina

ČMG – čtenářská a matematická gramotnost, KP – kariérové poradenství, IV – inkluzivní vzdělávání, PVP – předškolní vzdělávání a péče

 

 

Partněři