Termíny pro podání žádostí do programů podpory města Ostravy

www.ostravainfo.cz/images_plochy/23_1-3_1-vyhlidko...

Upozorňujeme, že dnem 19.09.2022 začíná lhůta pro podání žádostí o podporu ve statutárním městě Ostrava vyhlášených programech podpory:

Lhůta pro podání žádostí končí v pátek 30.09.2022 ve 23:59.

Kontaktní osoba pro program talentmanagement: Mgr. Izabela Riessová     599 443 340     iriessova@ostrava.cz

Kontaktní osoba pro program na podporu rozvoje školství: Ing. Martina Kuchyňková     599 444 264     mkuchynkova@ostrava.cz