Zajímavé odkazy

 Projekt – Odborníci do škol

Evaluační dotazník MAP ORP Ostrava

Nabídka populárně-naučných  aktivit VŠB – Technické univerzity v Ostravě  pro ZŠ a SŠ
– sekce nabídka pro školy a veřejnost

„Šachové království“ na SVČ Korunka
-od února 2017 se otevírá „Šachové království“ na Středisku volného času Korunka, p.o., ve spolupráci se Šachovou akademii Ostrava. Ve čtvrtky budou kroužky na Středisku přírodovědců a v pátky turnaje na Středisku Korunní.

Hejného metoda pro děti v MŠ

Prezentace – seminář pro žadatele (Zadávání a kontrola veřejných zakázek) – CRR, 15.03.2017

Prezentace – seminář pro žadatele ITI (Infrastruktura pro vzdělávání ) – CRR, 15.03.2017

 

 

Partněři