Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava (3.10.2018)

Schválené projektové fiche (záměry) ŘV MAP ORP Ostrava dne 3.10.2018 (soubor pdf)

Schválené projektové fiche (záměry) ŘV MAP ORP Ostrava dne 3.10.2018 (excelovský soubor pro snadnější vyhledávání)

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava (3.10.2018)

Aktualizace SR MAP ORP Ostrava – nové a aktualizované fiche zasílejte do 16.9.2018

Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA

proběhne v měsíci říjnu 2018– nové a aktualizované projektové fiche zasílejte nejpozději do 16.9.2018. Je nutné vždy zaslat (naskenovat) souhlas zřizovatele k dané fichi a zaslat konkrétní fichi i v excelovském souboru.
Formulář pro nové a aktualizované projektové fiche naleznete v aktualitách. POZOR: formuláře byly aktualizovány, nepoužívejte již původní. Děkujeme.

Další aktualizace

se předpokládá v březnu 2019
Formulář – NOVÁ projektová fiche

Formulář – AKTUALIZOVANÁ projektová fiche

Akční roční plán

Plnění  ročního akčního plánu

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava s platností od 1.1.2018

Schválené projektové fiche škol – březen 2018 – schváleno k 1.1.2018 (v excelu pro snadnější vyhledávání)

Schválené projektové fiche škol – březen 2018 – schváleno k 1.1.2018 (soubor pdf. schválený)

Projektové záměry schválené  ŘV MAP ORP Ostrava k 1.1.2018

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava 18.12.2017

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava – 18.12.2017

Projektové záměry schválené ŘV MAP ORP Ostrava dne 18.12.2017, aktuální verze platná do 30.6.2018

Dokument MAP ORP Ostrava (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava)

Strategický dokument MAP ORP Ostrava

Příloha č. 1 – Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání

Příloha č. 2 – Demografická studie Ostrava ORP

Příloha č. 3 – Strategický rámec_OPR 6-2017

Dokument MAP

Principy MAP (principy řízení Místního akčního plánu ORP Ostrava

Principy MAP (principy řízení MAP – partnerství) – schváleny ŘV MAP ORP Ostrava dne 7.7.2017

AKTUALIZACE SR MAP ORP OSTRAVA – do 20.11.2017

Termín aktualizace SR – do 20. 11. 2017

červen 2016, prosinec 2016, červen 2017, prosinec 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí zasílejte do 20.11.2017)

AKTUALIZACE SR MAP ORP OSTRAVA – do 20.11.2017

Termín aktualizace SR – do 20. 11. 2017

červen 2016, prosinec 2016, červen 2017, prosinec 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí zasílejte do 20.11.2017)

Informace o posunutí termínu vyhlášení výzvy nositele ITI – zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (navazuje na výzvu č. 66 ŘO IROP)

V rámci přípravy podmínek výzvy nositele ITI, zaměřenou na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, bychom Vás chtěli informovat, že vyhlášení této výzvy, která navazuje na výzvu č. 66 ŘO IROP, se posouvá na první polovinu roku 2018.

 Platný harmonogram výzev nositele ITI vždy naleznete na http://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-nositele-iti/harmonogram-vyzev-nositele-iti. V současnosti jsou v harmonogramu naplánované výzvy do konce roku 2017. Harmonogram výzev je průběžně aktualizován.

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava 7.7.2017

Projektové záměry schválené ŘV MAP ORP Ostrava dne 7.7.2017, aktuální verze platná do 31.12.2017

Profil pedagoga

Profil začínajícího pedagoga realizovaný ze strany jednotlivých pracovních skupin MAP ORP Ostrava

Školy zapojené do MAP

Školy zapojené do MAP

Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018

Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018 schválený ŘV MAP ORP Ostrava dne 27.4.2017

Termíny aktualizace SR – do 17. 6. 2017

červen 2016, prosinec 2016, červen 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí zasílejte do 17.6.2017)

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava dne 21.12.2016

Projektové záměry schválené na ŘV MAP ORP Ostrava dne 21.12.2016, aktuální verze platná do 30.6.2017

ITI

Projekt „ŠACHY DO ŠKOL“

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Projekt „ŠACHY DO ŠKOL“, ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES