Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava dne 17.4.2019 (další aktualizace se předpokládá v 10/2019)

Schválené projektové záměry  – ŘV MAP ORP Ostrava (17.4.2019) – formát excel

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava (17.4.2019) – formát pdf

Informace:

*Zasedání Národní stálé konference projednávalo  budoucí pr. období 2021+. Koncept KAP a MAP zůstane zachován.

 

 

Aktualizace SR MAP ORP Ostrava – nové a aktualizované fiche zasílejte do 31.3.2019

Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA

proběhne v měsíci dubnu 2019– nové a aktualizované projektové fiche zasílejte nejpozději do 31.3.2019. Je nutné vždy zaslat (naskenovat) souhlas zřizovatele k dané fichi a zaslat konkrétní fichi i v excelovském souboru.
Formulář pro nové a aktualizované projektové fiche naleznete v aktualitách. POZOR: formuláře byly aktualizovány, nepoužívejte již původní. Děkujeme.

Další aktualizace

se předpokládá v říjnu 2019
Formulář NOVÁ projektová fiche
Formulář AKTUALIZOVANÁ projektová fiche 

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava (3.10.2018)

Schválené projektové fiche (záměry) ŘV MAP ORP Ostrava dne 3.10.2018 (soubor pdf)

Schválené projektové fiche (záměry) ŘV MAP ORP Ostrava dne 3.10.2018 (excelovský soubor pro snadnější vyhledávání)

Aktualizace SR MAP ORP Ostrava – nové a aktualizované fiche zasílejte do 16.9.2018

Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA

proběhne v měsíci říjnu 2018– nové a aktualizované projektové fiche zasílejte nejpozději do 16.9.2018. Je nutné vždy zaslat (naskenovat) souhlas zřizovatele k dané fichi a zaslat konkrétní fichi i v excelovském souboru.
Formulář pro nové a aktualizované projektové fiche naleznete v aktualitách. POZOR: formuláře byly aktualizovány, nepoužívejte již původní. Děkujeme.

Další aktualizace

se předpokládá v březnu 2019
Formulář – NOVÁ projektová fiche

Formulář – AKTUALIZOVANÁ projektová fiche