Aktuality (dokument SR MAP ORP Ostrava, aktualizace SR, formuláře – projektové fiche, investiční záměry)

AKTUALIZACE SR MAP ORP OSTRAVA – NOVÉ A AKTUALIZOVANÉ FICHE ZASÍLEJTE DO 16.9.2018

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA proběhne v měsíci říjnu 2018– nové a aktualizované projektové fiche zasílejte nejpozději do 16.9.2018. Je nutné vždy zaslat (naskenovat) souhlas zřizovatele k dané fichi a zaslat konkrétní fichi i v excelovském souboru. Formulář pro nové a aktualizované projektové fiche naleznete v aktualitách. POZOR: formuláře byly aktualizovány, nepoužívejte již původní. Děkujeme.  Další aktualizace […]

Akční roční plán

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Plnění  ročního akčního plánu

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava s platností od 1.1.2018

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

SR – projektové záměry  s platností od 1.1.2018 Projektové záměry schválené  ŘV MAP ORP Ostrava k 1.1.2018

Dokument MAP ORP Ostrava (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava)

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Strategický dokument MAP  ORP Ostrava Příloha č. 1 – Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání Příloha č. 2 – Demografická studie Ostrava ORP Příloha č. 3 – Strategický rámec_OPR 6-2017

Principy MAP (principy řízení Místního akčního plánu ORP Ostrava

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Principy MAP (principy řízení MAP – partnerství) – schváleny ŘV MAP ORP Ostrava dne 7.7.2017

AKTUALIZACE SR MAP ORP OSTRAVA – do 20.11.2017

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Termín aktualizace SR – do 20. 11. 2017 červen 2016, prosinec 2016, červen 2017, prosinec 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí zasílejte do 20.11.2017)

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava 7.7.2017

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Projektové záměry schválené  ŘV MAP ORP Ostrava dne 7.7.2017, aktuální verze platná do 31.12.2017            

Profil pedagoga

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Profil začínajícího pedagoga realizovaný ze strany jednotlivých pracovních skupin MAP ORP Ostrava

Školy zapojené do MAP

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Školy zapojené do MAP

Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018 schválený ŘV MAP ORP Ostrava dne 27.4.2017

Termíny aktualizace SR – do 17. 6. 2017

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

červen 2016, prosinec 2016, červen 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí zasílejte do 17.6.2017)

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava dne 21.12.2016

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Projektové záměry schválené na ŘV MAP ORP Ostrava dne 21.12.2016, aktuální verze platná do 30.6.2017

Formulář – NOVÁ projektové fiche

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Formulář – NOVÁ projektová fiche

Formulář – aktualizace projektové fiche

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Formulář – AKTUALIZOVANÁ projektová fiche

Investiční záměry – mimo IROP

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Investiční záměry mimo IROP

Investiční záměry – IROP

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Investiční záměry – IROP

Strategický rámec MAP ORP Ostrava

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Strategický rámec MAP ORP Ostrava

Strategický rámec MAP ORP Ostrava bez analytických údajů

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Strategický rámec MAP ORP Ostrava bez analytických údajů

Partněři