Aktuality (dokument SR MAP ORP Ostrava, aktualizace SR, formuláře – projektové fiche, investiční záměry)

Zahajovací konference Místního akčního plánu ORP Ostrava – 13.11.2018

Autor: Eunika Hellingerová | Publikováno: |

  Zahajovací konference MAP II 13.11.2018 Final

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava (3.10.2018)

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

 Schválené projektové fiche (záměry)  ŘV MAP ORP Ostrava dne 3.10.2018 (soubor pdf) Schválené projektové fiche (záměry) ŘV MAP ORP Ostrava dne 3.10.2018 (excelovský soubor pro snadnější vyhledávání)

AKTUALIZACE SR MAP ORP OSTRAVA – NOVÉ A AKTUALIZOVANÉ FICHE ZASÍLEJTE DO 16.9.2018

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA proběhne v měsíci říjnu 2018– nové a aktualizované projektové fiche zasílejte nejpozději do 16.9.2018. Je nutné vždy zaslat (naskenovat) souhlas zřizovatele k dané fichi a zaslat konkrétní fichi i v excelovském souboru. Formulář pro nové a aktualizované projektové fiche naleznete v aktualitách. POZOR: formuláře byly aktualizovány, nepoužívejte již původní. Děkujeme.  Další aktualizace […]

Akční roční plán

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Plnění  ročního akčního plánu

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava s platností od 1.1.2018

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Schválené projektové fiche škol – březen 2018 – schváleno k 1.1.2018 (v excelu pro snadnější vyhledávání)  Schválené projektové fiche škol – březen 2018 – schváleno k 1.1.2018 (soubor pdf. schválený) Projektové záměry schválené  ŘV MAP ORP Ostrava k 1.1.2018

Dokument MAP ORP Ostrava (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava)

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Strategický dokument MAP ORP Ostrava Příloha č. 1 – Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání Příloha č. 2 – Demografická studie Ostrava ORP Příloha č. 3 – Strategický rámec_OPR 6-2017

Principy MAP (principy řízení Místního akčního plánu ORP Ostrava

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Principy MAP (principy řízení MAP – partnerství) – schváleny ŘV MAP ORP Ostrava dne 7.7.2017

AKTUALIZACE SR MAP ORP OSTRAVA – do 20.11.2017

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Termín aktualizace SR – do 20. 11. 2017 červen 2016, prosinec 2016, červen 2017, prosinec 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí zasílejte do 20.11.2017)

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava 7.7.2017

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Projektové záměry schválené  ŘV MAP ORP Ostrava dne 7.7.2017, aktuální verze platná do 31.12.2017            

Profil pedagoga

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Profil začínajícího pedagoga realizovaný ze strany jednotlivých pracovních skupin MAP ORP Ostrava

Školy zapojené do MAP

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Školy zapojené do MAP

Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018 schválený ŘV MAP ORP Ostrava dne 27.4.2017

Termíny aktualizace SR – do 17. 6. 2017

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

červen 2016, prosinec 2016, červen 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí zasílejte do 17.6.2017)

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava dne 21.12.2016

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Projektové záměry schválené na ŘV MAP ORP Ostrava dne 21.12.2016, aktuální verze platná do 30.6.2017

Formulář – NOVÁ projektové fiche

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Formulář – NOVÁ projektová fiche

Formulář – aktualizace projektové fiche

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Formulář – AKTUALIZOVANÁ projektová fiche

Investiční záměry – mimo IROP

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Investiční záměry mimo IROP

Investiční záměry – IROP

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Investiční záměry – IROP

Strategický rámec MAP ORP Ostrava

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Strategický rámec MAP ORP Ostrava

Strategický rámec MAP ORP Ostrava bez analytických údajů

Autor: Radmila Karabinová | Publikováno: |

Strategický rámec MAP ORP Ostrava bez analytických údajů

Partněři