Připomínkování Návrhu priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2028 a analytické části MAP

V rámci konzultačního procesu mohou aktuálně všechny vzdělávací subjekty v území ORP Ostrava připomínkovat analytickou část MAP a pracovními skupinami odsouhlasený Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2028. Oba dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách projektu ZDE.

Konzultační proces vychází z metodických materiálů Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu Akční plánování v území – MAP. Propojuje výstupy, podněty a připomínky cílových skupin projektu, pracovních skupin a řídícího výboru projektu, a to oběma směry. Konzultační proces je využíván mj. při přípravě jednotlivých částí strategického dokumentu MAP a při přípravě akčních plánů na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028. Jeho cílem je zejména zajištění připomínkovacího procesu před samotným schvalováním dokumentace MAP v Řídícím výboru MAP.

Realizační tým projektu nyní nabízí všem aktérům ve vzdělávání v území ORP Ostrava možnost připomínkovat analytickou část MAP a Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2028, a to ve lhůtě do 08.07.2024. Připomínky je možné zasílat na e-maily karel.synek@ostrava.cz nebo iva.majkova@ostrava.cz. Způsob vyřízení připomínek je stanoven Komunikačním plánem, který je zveřejněn ZDE.

Po projednání relevantních připomínek a podnětů bude Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2028 využit k aktualizaci textové části SR MAP v Řídícím výboru MAP. Schválená finální verze dokumentace či její součásti bude následně zveřejněna na webových stránkách.