Simulované jednání Evropského parlamentu

Dne 5. června 2024 proběhla v prostorách ostravské radnice simulace jednání Evropského parlamentu. Žáci ostravských základních škol si mohli během programu, který pro ně připravilo Středisko volného času Korunka, partner našeho projektu, vyzkoušet, jaké to je pracovat ve výborech, podávat pozměňovací návrhy, debatovat o svých návrzích a finálně hlasovat a usnést se na výsledku. Účastníci se tak více dozvěděli o samotném fungování Evropské unie a dostali možnost lépe pochopit samotný rozhodovací proces EU. Program započal úvodním představením principů fungování EU a poté byla jednotlivým skupinám žáků přidělena členská země unie a právě její zájmy měli za úkol obhajovat. Dostali tak jedinečnou možnost vyzkoušet si, jaké to je obhajovat svá stanoviska před ostatními a zároveň vést moderovanou debatu.