Kulatý stůl – setkání ředitelek a ředitelů MŠ

Datum/Čas
Datum - 12. 10. 2020
Čas - 13:00 - 15:00

Místo události
setkání online

Počet volných míst
31

Místo:             formou online

Datum:           12. 10. 2020 od 13:00 – 15:00 hod.

Program setkání:

  1. Informace o možnosti škol zapojit se do projektu Šachy pro nejmenší, obsah a organizace průběhu projektu.
  1. Prezentace výstupů z dotazníkového šetření “Průzkum stavu speciálně pedagogické podpory dětí na území ORP Ostrava”.

3. Diskuse nad výstupy z dotazníkového šetření, sdílení příkladů dobré praxe i problémových situací v této oblasti.

4. Kladení dotazů zástupkyním SPC Kpt. Vajdy pro vady řeči.

5. Diskuse na téma “Distanční vzdělávání u dětí předškolního věku”, jeho legislativně daná povinnost, sdílení příkladů dobré praxe.

6. Návrhy oblastí a témat, které mateřské školy tíží, jako motivace pro práci pracovní skupiny Předškolního vzdělávání a péče MAP ORP Ostrava II.

Setkání povede Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, ředitelka MŠ Hornická, Ostrava, vedoucí pracovní skupiny Předškolního vzdělávání a péče projektu MAP ORP Ostrava II.

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.