Pedagog mezi paragrafy ve školním roce 2020/2021

Datum/Čas
Datum - 30. 09. 2020
Čas - 9:00 - 14:00

Místo události
školení online

Počet volných míst
8

Seminář bude realizován formou online.

Datum:           30.9.2020

Čas:                9:00 – 14:00 hod.

Obsah školení:

  1. Základní právní pojmy v oblasti vzdělávání.
  2. Právní postavení fyzické osoby ve vzdělávání.
  3. Odpovědnost ve vzdělávání.
  4. Ochrana osobnosti a autorskoprávní ochrana ve vzdělávání.
  5. Školní vzdělávací program a jeho plnění – výkon přímé pedagogické činnosti.
  6. Přímá pedagogická činnost jako součást týdenní pracovní doby pedagogického pracovníka.
  7. Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků.
  8. Dokumentace škol a školských zařízení, školní matrika.
  9. Vztah školy (školského zařízení) a orgánů veřejné správy.
  10. Vybrané kapitoly pracovněprávních vztahů ve školství: pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, překážky v práci, dovolená, odměňování.

 Lektor semináře: JUDr. PhDr. Jiří Valentamá bohaté zkušenosti nejen z poradenské praxe školám, ale také z lektorování stovek odborných seminářů organizovaných pro ředitele škol a školských zařízení v oblastech řízení a aplikace právních předpisů ve školství.

Seminář je určen pro Řídící výbor (předseda a členové), zřizovatele, ředitele MŠ a ZŠ, ostatní pedagogické i nepedagogické pracovníky, SVČ, DDM, ZUŠ.

 

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.