Programovací jazyk Scratch pro 2. stupeň ZŠ

Datum/Čas
Datum - 16. 06. 2021
Čas - 15:00 - 17:00

Místo události
seminář online

Počet volných míst
10

Datum:          

25.5.2021        15:00-17:00 hod.       Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.

10.6. 2021       15:00-17:00 hod.       Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.

15.6.2021        15:00-17:00 hod.       Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D.

16.6.2021        15:00-17:00 hod.       Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D.

Program semináře:

Seminář je určen pro všechny učitele 2. stupně, kterých se týkají změny RVP ve vzdělávací oblasti Informatika. Náplní 2hodinového semináře je seznámení účastníků se změnami v oblasti Informatika, představení vzorových ŠVP, učebnic, metodik a dalších materiálů. V praktické části semináře budou účastníci seznámeni s prostředím Scratch včetně realizace příkladů z učebnice „Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy“.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ.

Účast na semináři je pro Vás bezplatná.

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.