Seminář: Prevence, diagnostika a řešení šikany a kyberšikany ve školách a školských zřízeních

Datum/Čas
Datum - 26. 10. 2020
Čas - 13:00 - 16:00

Místo události
seminář online

Počet volných míst
0

Seminář bude uskutečněn formou online (Teams)

Datum:           26. 10. 2020

 Čas:                13:00 – 16:00 hod.   

 Obsah semináře:

Charakteristika tématu: základní informace o problematice šikany, formy šikany, šikana jako nemoc chování, šikana jako závislost, vývojová stádia šikany, typologie obětí a agresora. Základní informace o problematice kyberšikany, zvláštnosti kyberšikany oproti tradiční psychické šikaně, úloha školy při řešení kyberšikany, typy kyberšikany, typologie kyberagresorů, stalking, kybergrooming, sexting, flaming, phising.

Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých k předcházení a řešení šikany a kyberšikany

Lektor semináře: Tomáš Velička, vystudoval poradenství na FF OU. Od roku 1996 se věnuje sociálně patologickému chování dětí a mládeže, zejména šikaně a závislostem.
V letech 1996 až 2010 pracoval v PPP Ostrava jako okresní metodik prevence, v letech 2010 až 2012 na KÚ MSK jako krajský koordinátor prevence, od roku 2013 je ředitelem Poradny pro primární prevenci. Externě spolupracuje s ČŠI, učí na VOŠ a OU.

Seminář je určen pro zřizovatele, ředitele ZŠ, pedagogy základních škol, ostatní pedagogické pracovníky.

Rezervace

Tato událost je již plně obsazena.