Žák s lehkým mentálním postižením ve vzdělávacím systému

Datum/Čas
Datum - 07. 05. 2020
Čas - 13:00 - 16:00

Místo události
Střední škola stavební a dřevozpracující, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Počet volných míst
19

AKCE ZRUŠENA !!!

Místo:             Střední škola stavební a dřevozpracující, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Datum:           7. 5. 2020

Čas:                13.00 – 16. 00 hod.   

Program semináře:

Během semináře se zaměříme na problematiku žáků s lehkým mentálním postižením z psychologické a speciálně pedagogické perspektivy, na limity a možnosti těchto žáků a z toho vyplývající nutné úpravy v obsahu vzdělávání. Představíme roli poradenských zařízení, resp. speciálně pedagogického centra, při nastavování podpůrných opatření realizovaných ve školách. Účastníci semináře budou seznámeni s nabízenými službami, cílovou skupinou dětí a žáků v SPC pro mentálně postižené v Ostravě, statistickými údaji za školní rok 2018/2019 a spolupracujícími ostatními zařízeními.

Psycholožka SPC seznámí účastníky semináře s problematikou lehkého mentálního postižení z pohledu psychologa – opoždění kognitivních funkcí, pozornosti, sociálních dovedností a komunikačních dovedností.

Speciální pedagožka pak naváže rozdíly v obsahu vzdělávání v souvislosti s možnostmi žáků s lehkým mentálním postižením.

Na konci semináře proběhne výměna zkušeností pracovníků škol, se zaměřením na výhody a nevýhody vzdělávání v běžných školách a školách zřízených podle §16, odst. 9 školského zákona. Dalším cílem semináře je sdílení zkušeností pedagogů škol se zapracováním inkluze do praxe a diskuze na téma inkluze.

Lektoři semináře:

Mgr. Joanna Fursova – psycholog SPC

Mgr. Barbora Augustinská – speciální pedagog SPC

Seminář je určen pro zřizovatele, ředitelé škol, pedagogy ZŠ a MŠ (běžné ZŠ a MŠ nebo zřízené podle § 16, odst. 9 školského zákona), PPP, SVČ, DDM, pro zaměstnance neziskového sektoru.

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.