Národní strategické dokumenty ve vzdělávání

Strategie 2030+

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020

Akční plán inkluzivního vzdělávání České republiky 2019-2020