Inkluze a rovné příležitosti ve vzdělávání

Metodická příručka PRŮVODCE ŘEDITELE ŠKOLY při práci se školním poradenským pracovištěm

Zobrazit: Metodická příručka PRŮVODCE PRO ŘEDITELE ŠKOLY

Metodická příručka PRŮVODCE ŘEDITELE ŠKOLY při práci se školním poradenským pracovištěm vznikla jako přirozená tečka závěru projektu Rozvoj rovných příležitostí ve vzdělávání ve městě Ostrava III, který realizuje Magistrát města Ostravy v období let 2019–2022.


Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)


Jak předcházet problémovému chování u žáků na prvním stupni ZŠ? Tipy pro asistenty pedagoga (část I.) | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)


Metodická příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ZŠ: “Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem” – META o.p.s.


Rozdělení kompetencí mezi třídním učitelem a asistentem pedagoga v péči o žáky se SVP

Národní pedagogický institut ČR na svém metodickém webu zapojmevsechny.cz zveřejnil již tři články o rozdělení kompetencí mezi učitelem a asistentem pedagoga.