Aktivity VŠB-TUO pro pedagogy základních a středních škol

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, partner našeho projektu, připravuje na období konce letních prázdnin zajímavé aktivity.

27.08.2020 se bude konat Geovědní seminář pro pedagogy základních a středních škol, kde přednášky Voda na Zemi, Proč může být geofyzika tak zajímavá a Ropa a plyn – strategické eneenergetické suroviny jsou zaměřeny na získání informací a jejich možné využití v hodinách přírodopisu, chemie, fyziky a zeměpisu.

 

Dne 03.09.2020 se uskuteční festival Art & Science s podtitulem Protože i dělat vědu je někdy umění a dělat umění je pěkná věda… Hosty budou Pokáč a David Koller. Informace o festivalu ZDE. Organizátor žádá školy o předběžnou registraci ZDE.