Mohlo by se Vám hodit

Národní strategické dokumenty ve vzdělávání

Strategie 2030+

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030?fbclid=IwAR3R8r5DEH65I43BN8DzlnGF2TB03_cnr76PQWtIUXxx9SUpNkZbOKKLAiI

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

www.msmt.cz/uploads/DigiStrategie.pdf

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023

DZ_CR_2019-2023_material_final

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020

DZ CR 15-20

Akční plán inkluzivního vzdělávání České republiky 2019-2020

APIV 2019-2020 web

……………………………………………………………………………………………………………………………

Strategické dokumenty týkající se vzdělávání Moravskoslezského kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016

www.msk.cz/assets/skolstvi/dlouhodoby_zamer_vzdelavani_msk_2016.pdf

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (2016)

www.msk.cz/assets/dotace_eu/kap.pdf

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

www.msk.cz/assets/rozvoj_kraje/srk_2009_2021.pdf

Regionální akční plán Moravskoslezského kraje

www.msk.cz/cz/dotace_eu/regionalni-akcni-plan-moravskoslezskeho-kraje-53329/

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2016)

restartregionu.cz/content/uploads/2016/10/Strategicky_ramec.pdf

……………………………………………………………………………………………………………………………

Strategické dokumenty týkající se vzdělávání města Ostravy

Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání, statutární město Ostrava, pro období 2019-2022

socialnizaclenovani.ostrava.cz/wp-content/uploads/2019/07/MPI-Ostrava-2019-2022.pdf

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022

www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/copy_of_5.KPfinaltisk.pdf

Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017–2021

www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/soubory/neuverejnovat/STRATEGIEPREVENCEKRIMINALITYSMO20172021RM24.1.2017.pdf

Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 – 2023

fajnova.cz/wp-content/uploads/2017/03/Strategicky-plan-Ostrava.pdf

Akční plán strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

fajnova.cz/wp-content/uploads/2018/04/Akcni_plan_fajnOVA_2_verze_2018.pdf

Ostrava – Talents in Focus!!! Akční plán pro lákání talentovaných lidí do Ostravy

fajnova.cz/wp-content/uploads/2017/03/Ostrava_Talents_in_Focus_CZ-1.pdf

Strategie území správního obvodu ORP Ostrava v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, podpory zaměstnanosti a podnikání a životního prostředí – kvality ovzduší (2015 až 2024)

map.ostrava.cz/wp-content/uploads/2016/02/SD_OstravaMAP-školství-2.pdf

……………………………………………………………………………………………………………………………

Metodika k tvorbě veřejných strategií

Metodika přípravy veřejných strategií (2018)

Metodika-pripravy-verejnych-strategii-plna-verze

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ostatní

Záškoláctví a skryté záškoláctví

Příloha – Informace: Skryté záškoláctví, záškoláctví dětí s povinnou školní docházkou

Příloha – Problematika řešení záškoláctví/skrytého záškoláctví dětí plnících povinnou školní docházku

Příloha – Průvodní dopis: Podnět multidisciplinárních týmů k problematice záškoláctví/skrytého záškoláctví dětí plnících povinnou školní docházku na území statutárního města Ostravy

Finanční podpora mládežníků v Ostravě

2019 Finanční podpora nápadů mládežníků v Ostravě

2019 mládežníci leták

Zmapování podmínek v oblasti všeobecné primární prevence

Více informací o Zmapování podmínek a auditu programů všeobecné primární prevence