Mohlo by se Vám hodit

NEW!!! Skripta k polytechnické výchově – Svět v pohybu

Skripta vznikla v rámci projektu realizovaného VŠB – TUO „Svět v pohybu“, zaměřeného na vznik materiálů, stavebnic a proškolování učitelů mateřských škol v Moravskoslezském kraji. Materiály ke stažení naleznete níže.

Člověk v pohybu
Příroda v pohybu
Technika v pohybu

……………………………………………………………………………………………………………………………

Národní strategické dokumenty ve vzdělávání

Strategie 2030+

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020

Akční plán inkluzivního vzdělávání České republiky 2019-2020

……………………………………………………………………………………………………………………………

Strategické dokumenty týkající se vzdělávání Moravskoslezského kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (2016)

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

Regionální akční plán Moravskoslezského kraje

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2016)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Strategické dokumenty týkající se vzdělávání města Ostravy

Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání, statutární město Ostrava, pro období 2019-2022

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022

Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017–2021

Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 – 2023

Akční plán strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

Ostrava – Talents in Focus!!! Akční plán pro lákání talentovaných lidí do Ostravy

Strategie území správního obvodu ORP Ostrava v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, podpory zaměstnanosti a podnikání a životního prostředí – kvality ovzduší (2015 až 2024)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Metodika k tvorbě veřejných strategií

Metodika přípravy veřejných strategií (2018)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ostatní

NEW!!! Informační centrum pro mládež (ICM) Ostrava

  • základní informace zde
  • webové stránky centra zde

Záškoláctví a skryté záškoláctví

Příloha – Informace: Skryté záškoláctví, záškoláctví dětí s povinnou školní docházkou

Příloha – Problematika řešení záškoláctví/skrytého záškoláctví dětí plnících povinnou školní docházku

Příloha – Průvodní dopis: Podnět multidisciplinárních týmů k problematice záškoláctví/skrytého záškoláctví dětí plnících povinnou školní docházku na území statutárního města Ostravy

Zmapování podmínek v oblasti všeobecné primární prevence

Více informací o Zmapování podmínek a auditu programů všeobecné primární prevence