Aktivity

PODPORA ŠKOLNÍCH KNIHOVEN

 • jedním z cílů projektu je podpora rozvoje čtenářské a informační gramotnosti na základních školách v ORP Ostrava prostřednictvím podpory rozvoje školních knihoven jako odborných, studijních a informačních center škol
 • za účelem pilotní podpory a ověření fungování pozice Experta čtenářské gramotnosti – školního knihovníka ve vybraných základních školách v území byly na období září 2021 – únor 2022 vytvořeny pozice 10 expertů čtenářské gramotnosti – školních knihovníků
 • mimo vytvoření samotných pozic školních knihovníků zajišťuje projekt skrze pozice metodika školních knihovníků jejich metodickou podporu, vedení a odborné vzdělávání
 • ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou byl realizován dvoudenní kurz pro školní knihovníky/pracovníky školních knihoven, připravovány jsou další odborné přednášky, kulatý stůl aj.
 • do této podpory je zapojeno 10 základních škol z ORP Ostrava (ZŠ Stará Bělá, SŠ, ZŠ a MŠ Monty School, ZŠ a MŠ MUDr. Emilie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava – Moravská Ostrava, ZŠ I. Sekaniny, Ostrava-Poruba, ZŠ a MŠ Staroveská, Ostrava-Proskovice, ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava, ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, ZŠ F. Formana, Ostrava-Dubina, ZŠ Srbská, Ostrava-Výškovice)
 • odborného vzdělávání se může účastnit nejen 10 vybraných školních knihovníků, ale všichni školní knihovníci/pedagogové spravující školní knihovny z ORP Ostrava
 • užitečné odkazy pro školní knihovníky naleznete v sekci Mohlo by se vám hodit

 

NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY

 • aktivita studentů medicínských oborů sdružených do organizace IFMSA pro děti předškolního věku vedoucí k přiblížení profese lékaře,
 • v rámci Strategického plánu rozvoje vzdělávání naplňuje Opatření č. 1 Předškolní vzdělávání, Strategický cíl 3.3 Spolupráce škol s relevantními středními a vysokými školami, spolupráce se školskými zařízeními, spolupráce s externími odborníky, s neziskovým sektorem a vzájemná spolupráce škol a Opatření č. 4 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (Rovné příležitosti ve vzdělávání), Strategický cíl 3.1 Podpora motivace žáků k učení, Strategický cíl 3.4 Podpora mimoškolních aktivit,
 • aktivita naplňuje i cíle z Akčního plánu pro rok 2021 – Nabídka vzdělávacích aktivit o prázdninách a Motivace a podpora dětí a žáků ke vzdělávání,
 • studenti také hravou formou zbavují děti strachu z „bílých plášťů“, ukazují jim prostředí ordinace, vybavení operačního sálu, lékařské nástroje a osvětlují základy zdravého stravování,
 • aktivita probíhá od července do října 2021 a využívá ji celkem 28 mateřských škol zapojených do našeho projektu, předpokládaná účast více než 1 200 dětí,
 • Kontakt na ostravskou pobočku IFMSA naleznete ZDE. Více informací o aktivitě naleznete ZDE.

Kontaktní osoba: Mgr. Iva MájkováT +420 599 443 433, E imajkova@ostrava.cz

 

CORINTH 3D výukový software

 • v první polovině roku 2021 jsme realizovali veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení ročních online multilicencí k výukovému software na podporu polytechnického vzdělávání u žáků základních škol v ORP Ostrava. Vítězem veřejné zakázky se stala firma Corinth Services s.r.o., která následně dodala pro 33 škol zapojených do našeho projektu, které projevily zájem, roční online multilicence k produktu Corinth 3D.
 • Obsahem softwaru je více než 1 500 3D modelů rozdělených do 10 knihoven, mj. biologie člověka, biologie zvířat, biologie rostlin, chemie, fyzika a další. V rámci každé multilicence může současně obsah využívat až 250 uživatelů. Software je dostupný přes webový prohlížeč a lze ho tedy využívat v počítačích, telefonech, tabletech i na velkých obrazovkách.
 • Software bude využíván ve školním roce 2021/2022. Ostravské základní školy si mohou požádat o finanční prostředky na prodloužení licence v programech podpory statutárního města Ostravy, další financování je možné pro všechny školy také ze Šablon.

Kontaktní osoba: Mgr. Iva MájkováT +420 599 443 433, E imajkova@ostrava.cz

 

Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

 • Od září školního roku 2020/2021 nabízíme v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II a ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě lekce k mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti pro žáky 2. stupně základních škol. Lekce trvají zpravidla 2 vyučovací hodiny a budou realizovány přímo ve školách.
 • Lekce budou probíhat od září 2020 do května 2021, aktuálně je zapojeno 21 škol.
 • Více informací naleznete ZDE.

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Májková, T +420 599 443 433, E imajkova@ostrava.cz

 

Kids‘ Skills

 • Kurz “Kids‘ Skills” je zaměřen na řešení problémů dětí a žáků s poruchami chování, dětí ze sociálně vyloučených lokalit a sociálně slabých rodin. Principem této metody je překonávání problémů dětí a žáků pomocí jejich zapojení při učení se novým dovednostem.
 • Více o kurzu Kids‘ Skills
 • Seznam škol zapojených do projektu – tabulka v příloze

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, DiS., T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

 

Knižní festival

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, DiS., T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

 

Polytechnické vzdělávání v mateřských školách v ORP Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, DiS., T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

 

Kariérové poradenství v Základních školách v ORP Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Radmila Karabínová, T +420 599 443 418, E rkarabinova@ostrava.cz

 

Školení a webová platforma k matematické gramotnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hořejší, T +420 725 037 080, E reditel@ddmporuba.cz

 

Šachy pro nejmenší

 • Více o projektu Šachy pro nejmenší – aktualizace 12/2020
 • Poslední prezenční lekce šachů pro nejmenší se uskutečnila 4. března 2020, další lekce byly z důvodu nemoci lektorky a následného uzavření MŠ Hornická 43A, Ostrava (z důvodu koronavirové pandemie) zrušeny. Zbývající lekce proběhly po otevření MŠ od 4. června 2020, avšak bez přítomnosti pedagogů jiných škol/SVČ. Tyto lekce byly natáčeny na videokameru. Na místě je poděkovat rodičům malých šachistů, kteří přiváděli děti do MŠ na lekce šachů přesto, že jinak jejich děti do MŠ nechodily. Záznamy z jednotlivých lekcí byly předány pedagogům v srpnu a září 2020.
 • V současné době probíhají lekce dalšího ročníku Šachů pro nejmenší s ohledem na opatření proti šíření koronaviru bez přítomnosti pedagogů z jiných škol/SVČ. Z lekcí jsou pořizovány videozáznamy a vznikne tak ucelený blok metodických videí, který bude poskytnut dalším přihlášeným mateřským školám se zájmem o zahájení výuky šachů v jejich mateřských školách k samostudiu.

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, DiS., T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

 

Šachy do škol

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Secová, T +420 775 104 422, E jana.secova@svc-korunka.cz

 

Spolupráce s Ostrava Expat Centre – Rodilí mluvčí do škol/SVČ a dovednosti v MS Powerpoint

V rámci spolupráce s Ostrava Expat Centre, které funguje jako služba pro cizince pobývající v Ostravě a jejich rodinné příslušníky, zprostředkováváme kontakt na vytipované rodilé mluvčí. Pokud máte zájem o obsazení pozice rodilého mluvčího ve Vaší mateřské/základní škole, středisku volného času, prosím, kontaktujte nás s uvedením: názvu školy/SVČ a předpokládanou výší úvazku na týden. Vaše požadavky předáme do Expat Centra a jakmile bude vytipován vhodný uchazeč, oslovíme Vás. Pokud pro Vás právě nebudeme mít vhodného kandidáta, můžeme Vám pomoci alespoň v podobě zveřejnění inzerátu v Expat Centru a na našem Facebook profilu. Odměny pro rodilé mluvčí je možné hradit mj. z dotačního programu statutárního města Ostravy na podporu cizích jazyků – informace ZDE.

V rámci spolupráce bylo ředitelkám/ředitelům mateřských škol zapojených do projektu nabídnuto také vzdělávání v oblasti práce v MS PowerPoint. Kurz se skládá ze dvou částí, cílem první části je rozvinutí dovedností ředitelek/ředitelů MŠ při vytváření prezentací pro rodiče, kolegy a zřizovatele, vytváření a nastavení prezentace, základní druhy snímků, zásady kompozice s obrázky a celkové stylové sladění prezentace, cílem druhé části je potom procvičit získané dovednosti při úpravách prezentací – prezentace jednotlivců se skupinovou zpětnou vazbou, dokončení prezentace s podporou lektorky a prezentace výsledků ve skupině. Lektorkou semináře je Elena Rozhkova, která se zabývá grafickým designem, ilustracemi a marketingem. Kurzy probíhají v měsíci září a říjnu 2020.

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, DiS. T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz

NEW!!! Kompetence pro život

 • na základě projeveného zájmu škol jsme z rozpočtu projektu MAP II uhradili dvěma školám kurz pro celé sborovny „Kompetence pro život“
 • cílem tohoto vzdělávacího programu (workshopu) bylo připravit pedagogy k využití výukových materiálů pro rozvoj měkkých kompetencí žáků na základní škole a zároveň si prakticky vyzkoušet, jak pomocí jednotlivých aktivit kompetence u žáků efektivně rozvíjet
 • další informace o kurzu naleznete ZDE
 • zapojeny byly Základní škola Ostrava, Šalounova 56 – reflektivní zpráva ZDE a Základní škola logopedická, s.r.o. – reflektivní zpráva ZDE

Kontaktní osoba: Bc. Karel Synek, DiS. T +420 599 443 433, E ksynek@ostrava.cz