NEW!!! Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

Od září školního roku 2020/2021 nabízíme v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II a ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě lekce k mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti pro žáky 2. stupně ZŠ. Lekce trvají zpravidla 2 vyučovací hodiny a lze je absolvovat v knihovně nebo, po domluvě s lektorem přímo ve škole. Všechny ZŠ zapojené do projektu byly osloveny s nabídkou a možností přihlášení a využití těchto kurzů pro své žáky.

V mediální gramotnosti se lektorka Mgr. Michaela Mrázová zaměřuje na hodnocení zpravodajských sdělení v běžných médiích i na sociálních sítích, vysvětlí žákům pojmy fake news, hoax nebo třeba deepfake a pracuje s konkrétními ukázkami nejrůznějších desinformací. Žáci si během lekce vyzkouší jak správně pracovat s mediálním sdělením, zjistí, jak funguje reklama na internetu a budou umět vysvětlit rozdíl mezi soukromými a veřejnoprávními médii.

Z oblasti kybernetické bezpečnosti jsou pro nás důležitá témata spojená například s používáním sociálních sítí, anonymitou na internetu a pravidly bezpečného pohybu v něm, např. zabezpečení a prevence.

Lektorka Mgr. Michaela Mrázová vede lekce maximálně prakticky, s žáky aktivně diskutuje, uvádí konkrétní příklady.

Moravskoslezská vědecká knihovna také nabízí metodickou pomoc pro vyučující ve výše uvedených oblastech. Vzdělávání v oblasti mediální nebo kybernetické gramotnosti v současnosti prochází velkými změnami. Lektoři se podělí o své zkušenosti, materiály i know-how, které načerpali během výuky na školách a rádi si poslechnou, jakým problémům čelíte vy při výuce kompetencí spojených s kritickým myšlením, nebo jakým nástrahám čelí vaši žáci.