Dokumenty MAP III

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

Aktuální dokumenty týkající se realizace projektu

Organizační struktura projektu ke dni 25.10.2023
Komunikační plán
Identifikace dotčené veřejnosti

Dokumenty KA 1.8 Místní akční plánování

Dokumenty z MAP II naleznete ZDE.

Dokumenty KA 2 Evaluace procesu místního akčního plánování

Závěrečná evaluační zpráva
Cíle a otázky evaluace průběhu místního akčního plánování v ORP Ostrava
Evaluační plán