O projektu

Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355 navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů MAP. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, spolupráce, společné implementace konkrétních intervencí MAP na úrovni zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v ORP Ostrava, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP je dle metodiky MŠMT nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OP JAK, IROP, OP ST aj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a statutárním městem Ostrava.