Memoranda

Vážíme si našich partnerů, kteří přispěli ke kvalitnímu průběhu projektu MAP ORP Ostrava II. Také pro MAP ORP Ostrava III připravujeme uzavření memorand o spolupráci, která zde budou postupně zveřejňována.