Řídící výbor MAP IV

ŘV MAP ORP Ostrava je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Ostrava. ŘV MAP je povinný pro všechna partnerství. ŘV MAP ORP Ostrava IV si volí svého předsedu, místopředsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, řídí se platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Statut Řídícího výboru MAP ORP Ostrava IV, Jednací řád

Zápisy a schválené dokumenty

Zápis z 1. jednání ŘV MAP, prezentace, seznam zakládajících členů, prezenční listina,
schválené dokumenty: Organizační struktura, Komunikační plán vč. Přílohy č. 1 Identifikace dotčené veřejnosti, Statut ŘV, Jednací řád ŘV

Složení Řídícího výboru MAP ORP Ostrava IV pro období 2024-2025

č.Jméno a příjmeníPozice v ŘVZastupovaná organizace
1.Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.zástupce zřizovatelů škol, předsedkyně ŘVstatutární město Ostrava
2.Mgr. Martina Duškovázástupce zřizovatelů školstatutární město Ostrava – MOb Poruba
3.Ing. Tomáš Výtiskzástupce zřizovatelů školstatutární město Ostrava – MOb Krásné Pole
4.Bc. Milena Ogurčákovázástupce zřizovatelů školMonty School s.r.o.
5.RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc.zástupce zřizovatelů škol, vedení škol, pedagogové  Moravskoslezský kraj Základní šk. a mateřská šk. Ostrava-Zábřeh Březinova 52, p. o.
6.pí. Regína Vřeskázástupce zřizovatelů školobec Zbyslavice
7.Mgr. Radim Žižkavedení škol, pedagogovéZákladní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, p. o.
8.Bc. Lenka Anežkovávedení škol, pedagogovéMateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, p. o.
9.Ing. Petra Kaláčovázástupce zřizovatelů škol, zástupce projektu IDZMoravskoslezský kraj
10.Mgr. Jana Secovázástupce organizací neformálního vzdělávání a SVČStředisko volného času Korunka Ostrava – Mariánské Hory, p. o.
11.Marie Malinová dipl. um.zástupce základních uměleckých školZákladní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov
12.Petr Synekzástupce rodičůŠkolská rada ZŠ Ostrava – Poruba, Porubská 832, p. o., SRPŠ stejné školy
13.Mgr. Jiří Hudeczástupce ITIMagistrát města Ostravy, odbor strategického rozvoje
14.Mgr. Tomáš Řehazástupce MASMAS Slezská brána, z. s.
15.Ing. Jiří Kristzástupce MASMAS Opavsko, z. s.
16.Pavla Bělehrádkovázástupce MASMAS Regionu Poodří, z. s.
17.Mgr. Iva Chadzipanajotidisovávedení škol, pedagogovéMateřská škola Ostrava, Hornická 43A, p. o.
18.Mgr. Petra Neuwirthovázástupce zřizovatelů škol  statutární město Ostrava – MOb Slezská Ostrava
19.Mgr. Věra Rymiecovávedení škol, pedagogové  Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p. o.
20.Ing. Milan Chalupavedení škol, pedagogové  Základní škola, Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, p. o.
21.doc. Mgr. Daniel Jandačka, PhD.zástupce VŠOstravská univerzita – Pedagogická fakulta
22.Ing. Jiří Arlethzástupce VŠVysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
23.Jeanette Karasovázástupce školních družin, školních klubůZákladní škola a mateřská škola Ostrava – Lhotka, p. o.
24.Ing. Radmila Karabínovázástupce realizačního týmuMagistrát města Ostravy – odbor kultury a školství
25.Mgr. Barbora Stankušovázástupce zřizovatelů škol, místopředsedkyně ŘVMagistrát města Ostravy – odbor kultury a školství
26.Mgr. Tereza Krčíkovázástupce institucí spolupracujících se školamiNárodní pedagogický institut – krajské pracoviště Ostrava