Řídící výbor

ŘV MAP ORP Ostrava je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Ostrava. ŘV MAP je povinný pro všechna partnerství. ŘV MAP ORP Ostrava III si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, řídí se platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Dokumenty k činnosti ŘV MAP ORP Ostrava III

Statut Řídícího výboru MAP ORP Ostrava III, schváleno ŘV MAP 19.05.2022
Jednací řád Řídícího výboru MAP ORP Ostrava III, schváleno ŘV MAP 19.05.2022
Příloha č. 1 Jednacího řádu – Pověření k zastupování

Složení ŘV MAP ORP Ostrava III

Jméno, přijímení, titulyPozice v ŘVPracoviště
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.Předseda ŘV MAP
zástupce zřizovatelů škol
zástupce realizátora projektu
náměstkyně primátora statutárního města Ostravy
Mgr. Martina Duškovázástupce zřizovatelů školstatutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Ing. Tomáš Výtiskzástupce zřizovatelů školstatutární město Ostrava – městský obvod Krásné Pole
Mgr. Petr Vidlák, Ph.Dzástupce zřizovatelů školMonty School s.r.o.
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.zástupce zřizovatelů školMoravskoslezský kraj
pí. Regína Vřeskázástupce zřizovatelů školstarostka obce Zbyslavice
Mgr. Radim Žižkavedení škol, pedagogovéstatutární zástupce ředitele Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvkové organizace
Bc. Lenka Anežkovávedení škol, pedagogovéředitelka Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace
Mgr. Jitka Vegrichtovázástupce KAPKrajský úřad Moravskoslezského kraje
Mgr. Jana Secovázástupce organizací neformálního a zájmového vzděláváníředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.zástupce základních uměleckých školředitel Základní umělecké školy, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
Petr Synekzástupce rodičůčlen školské rady ZŠ Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace (zástupce rodičů) a člen SRPŠ při stejné škole
Mgr. Jiří Hudeczástupce ITIMagistrát města Ostravy, odbor strategického rozvoje, vedoucí oddělení ITI a metropolitní spolupráce
Mgr. Tomáš Řehazástupce MASMAS Slezská brána
Ing. Jiří Kristzástupce MASMAS Opavsko
RNDr. Pavel Žiškazástupce MASMAS Pobeskydí
Pavla Bělehrádkovázástupce MASMAS Regionu Poodří
Mgr. Libuše Přikrylová, MBAvedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žákaředitelka Základní školy, Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Mgr. Iva Chadzipanajotidisovávedoucí pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péčiředitelka Mateřské školy Ostrava, Hornická 43A, příspěvkové organizace
Ing. Milan Chalupavedoucí pracovní skupiny pro kariérové poradenstvíředitel Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvkové organizace
Mgr. Kateřina Paličková Hořejšívedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žákaředitelka Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace
Mgr. Petra Neuwirthovávedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitostivedoucí odboru školství a kultury, ÚMOb Ostrava – Slezská Ostrava
doc. Mgr. Daniel Jandačka, PhD.zástupce OSUděkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Ing. Jiří Arlethzástupce VŠB – TUOVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Mgr. Miroslava Jandekovázástupce obcí, které nezřizují školustarosta obce Horní Lhota
Jeanette Karasovázástupce za školní družiny, školní klubyZákladní škola a mateřské škola Ostrava – Lhotka, příspěvková organizace
Ing. Radmila Karabínovázástupce realizačního týmuMagistrát města Ostravy – odbor kultury a školství
Mgr. Barbora Stankušovávedoucí odboru Magistrát města Ostravy – odbor kultury a školství

Zápisy z jednání ŘV a schválené dokumenty

Zápis z 1. jednání ŘV 19.05.2022, prezenční listina, prezentace RT MAP
dokumenty schválené na prvním jednání: Organizační struktura projektu, Komunikační plán, Identifikace dotčené veřejnosti, Cíle a otázky evaluace průběhu místního akčního plánování v ORP Ostrava

Zápis z 2. jednání ŘV 12.-16.09.2022 (per rollam), prezenční listina
dokumenty schválené na druhém jednání: Organizační struktura MAP ORP Ostrava III, Seznam investičních priorit, Evaluační plán

Zápis z 3. jednání ŘV 15.12.2023, prezenční listina, prezentace MAP, Metodická příručka Průvodce pro ředitele školy při práci s ŠPP, prezentace školní participativní rozpočty SMO-MOb Ostrava-Jih, prezentace PDMO – participativní rozpočty žákovských parlamentů, schválené dokumenty: Návrh priorit a strategických cílů pro aktualizaci SR MAP, Organizační struktura ke dni 15.12.2023

Zápis ze 4. jednání ŘV 30.03.2023, prezenční listina, schválené dokumenty: Strategický rámec priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025, Seznam investičních priorit (pdf, excel), Organizační struktura, Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava na období 07/2023-12/2024.

Zápis z 5. jednání ŘV, prezenční listina

Zápis ze 6. jednání ŘV 25.10.2023, prezenční listina, schválené dokumenty: Strategický rámec priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025 a Příloha č. 1 Seznam investičních priorit, Akční plán na období od 01.07.2023 do 31.12.2024 (aktualizace), Akční plán na období od 01.01.2025 do 31.12.2025, Evaluační zpráva mapující proces akčního plánování od roku 2016, Organizační struktura