O projektu

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

close

Aktuality

22.11.2020

NEW!!! Jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II

Jednání řídícího výboru MAP ORP Ostrava II se s ohledem na opatření proti šíření koronaviru uskuteční v režimu písemného projednání […]

22.11.2020

NEW!!! Nové vzdělávací aktivity v kalendáři

Nově vás zveme na tyto události: 25.11.2020 Workshop – CLIL (nejen) v rámci distanční výuky 04.12.2020 Online seminář: Jak vést […]

22.11.2020

NEW!!! Noc vědců 27.11.2020

27. listopadu 2020 se uskuteční další ročník Noci vědců, tentokrát s podtitulem “Člověk a robot”. S ohledem na opatření proti […]

22.11.2020

NEW!!! Prosba o darování nadbytečné výpočetní techniky žákům ostravských škol

Přestože město Ostrava vyhlásilo výzvu na podporu škol při distanční výuce a také MŠMT poslalo školám dotace na podporu distančního […]

15.11.2020

NEW!!! Webináře eTwinning

Národní podpůrné středisko opět připravilo bohatou nabídku webinářů, při kterých se můžete inspirovat příklady využití různých nástrojů či aplikací při […]

15.11.2020

NEW!!! Výzvy Fondů EHP

6. listopadu 2020 vyhlásil DZS třetí kolo výzev pro Projekty institucionální spolupráce, Projekty mobilit, Projekty odborného vzdělávání a přípravy a […]

15.11.2020

NEW!!! PREF Conference 2020

26. listopadu se uskuteční online odborná konference zaměřená na moderní trendy ve výuce a vzdělávání v základních a středních školách. […]

09.11.2020

NEW!!! Kurz Kids’Skills v Ostravě

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II pořádal kurz Kids Skills, který realizovala společnost Dalet z Olomouce, jejíž pracovníci […]