O projektu

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

 

Důležité upozornění

NEW!!! Aktualizace SR MAP ORP Ostrava II proběhne v prvním prosincovém týdnu roku 2020. Aktualizované a nové projektové fiche zasílejte na rkarabinova@ostrava.cz, souhlasy zřizovatele zasílejte na ksynek@ostrava.cz, oboje nejpozději do 15.11.2020. Formuláře pro aktualizace projektových fichí a nových fichí naleznete: aktualizace ZDE, nová fiche ZDE.

 

close

Aktuality

20.09.2020

NEW!!! Školení na aplikace v digitální a distanční výuce

Ve spolupráci s firmou TietoEVRY probíhají webináře na aplikace pro využití v on-line komunikaci – Microsoft Teams a Google Classroom. […]

13.09.2020

NEW!!! Podpora distančního vzdělávání

MŠMT dne 21.8.2020 zveřejnilo informace k mimořádně poskytnutým prostředkům školám na podporu distančního vzdělávání: MŠMT – informace o mimořádných prostředcích-na-ict. […]

13.09.2020

NEW!!! Nová výzva k podávání projektů Erasmus+

Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí navázat v rámci klíčové akce 2 tzv. strategická partnerství se zahraničními institucemi, […]

30.08.2020

Průběžná konference Místního akčního plánu ORP Ostrava II

Místo konání akce: Hotel PROSPER, Čeladná Program 1. den – Čtvrtek 22.10.2020 12:00 – 13:00 Registrace účastníků (zajištění ubytování) 13:00 […]

17.08.2020

CoderDojo v Moravskoslezské vědecké knihovně

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, partner našeho projektu, zahajuje od 10.09.2020 bezplatný klub programování pro děti od 8 let – […]

17.08.2020

Zveřejnění dokumentů k realizaci projektů ve výzvě Šablony III

V sekci Výzvy a podpory jsme zveřejnili odkazy na dokumenty k realizaci projektů ve výzvě Šablony III – přílohy ke […]

17.08.2020

Novinky ze šablon pro MAS 02/2020

Novinky ze šablon pro místní akční skupiny obsahuje informace o výzvě šablony III, možnosti dále financovat chůvy v MŠ ze […]

26.07.2020

Financování chův ze šablon po 1. září 2020

Na základě vyhlášky č. 319/2020 Sb. je zachována možnost financování chův ze šablon – ať už v projektech druhé vlny […]