O projektu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Schválené projektové fiche

Strategický plán rozvoje vzdělávání a jeho dílčí části

Akční plány

Evaluace

Nezařazené dokumenty

close

Aktuality

18.07.2021

NEW!!! Město Ostrava hledá ředitelku firemní MŠ

Statutární město Ostrava vyhlásilo konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace. Více informací naleznete ZDE.

18.07.2021

NEW!!! Zajímavé články z www.talentova.cz #7

Přínos sociálních pedagogů pro třídní učitele Učitelský večer RKC Chaloupka pořádá letní příměstské kempy

06.07.2021

NEW!!! Školní prázdniny jsou tady, ale MAP zahálet nebude!

Přejeme všem dětem, žákům, ředitelům, pedagogům i nepedagogickým zaměstnancům škol krásné prázdniny, zasloužené volno naplněné odpočinkem, zážitky, návštěvou památek, výletem […]

06.07.2021

NEW!!! Duševní zdraví ve školách

Tak se jmenuje společný projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Národního pedagogického institutu České republiky a Národního ústavu […]

06.07.2021

NEW!!! Zajímavé články z www.talentova.cz #6

>>> Kurz EPALE o e-learningu >>> Spolupráce na projektech >>> Ostrava podpořila „Letní kempy 2021“ >>> Pěšky do školy – […]

27.06.2021

NEW!!! Děláme radost školám

Z rozpočtu projektu jsme na podporu kariérového poradenství zakoupili stolní hry “Vzhůru do světa povolání” a pro podporu čtenářské gramotnosti […]

27.06.2021

NEW!!! Duševní zdraví na školách

Jedná se o společný projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Národního pedagogického institutu České republiky a Národního ústavu […]

27.06.2021

NEW!!! Kurzy češtiny pro žáky s OMJ

V rámci aktivit projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (OKAP) připravila společnost Celé Česko čte dětem pro žáky s odlišným […]