O projektu

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Aktuality

10.07.2019

Zápis ze 2. jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II

Uloženo v sekci Řídící výbor, přímý odkaz na zápis zde.

10.07.2019

Mapa ORP, na jejichž území je realizován projekt MAP II

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/mapa-orp-na-jejichz-uzemi-je-realizovan-projekt-map-ii.htm

10.07.2019

Plánovaná výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-19-077-podpora-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-2.htm

30.04.2019

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava dne 17.4.2019 (další aktualizace se předpokládá v 10/2019)

Schválené projektové záměry  – ŘV MAP ORP Ostrava (17.4.2019) – formát excel Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava (17.4.2019) […]