O projektu

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Aktuality

12.09.2019

Aktualizace projektových fichí říjen 2019 – termín pro zaslání nových a aktualizovaných fichí je 15.10.2019

Chtěli bychom Vás tímto informovat o aktualizaci SR MAP ORP OSTRAVA. Aktualizované fiche a nové projektové fiche, které jsou součásti […]

02.09.2019

Plán výuky projektu Polytechnické vzdělávání

V sekci Projekty je aktualizován plán výuky v rámci projektu Polytechnické vzdělávání v mateřských školách v ORP Ostrava. V přiloženém […]

16.08.2019

Šachy do škol

Více o jednom z našich projektů: Šachy do škol

10.08.2019

Mohlo by se vám hodit

V sekci Mohlo by se vám hodit naleznete odkazy a informace k níže uvedené problematice: Národní strategické dokumenty ve vzdělávání […]

10.07.2019

Zápis ze 2. jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II

Uloženo v sekci Řídící výbor, přímý odkaz na zápis zde.