O projektu

Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů MAP. Hlavním cílem projektu MAP ORP Ostrava III je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OP JAK a IROP.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Všechny níže uvedené kategorie dokumentů naleznete v aktuální verzi v samostatné sekci MAP II:


Hledáte školu pro ukrajinské děti-žáky-studenty? Shkola | Pomoc při vzdělávání
Ukrajinská ambasáda v ČR: 227 020 200, 227 020 204, 602 224 938 /urgent case/
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

close

Aktuality

Všechny aktuality