O projektu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Schválené projektové fiche

Strategický plán rozvoje vzdělávání a jeho dílčí části

Akční plány

Evaluace

Nezařazené dokumenty

close

Aktuality

12.09.2021

NEW!!! Volná místa na semináři

Dne 16.09.2021 pořádáme seminář Mgr. Marie Komárové „Asertivní techniky – jak zvládat emoce, popř. dovednosti efektivní komunikace a řešení konfliktů“. Seminář […]

12.09.2021

NEW!!! Seminář k programům na poskytování finančních prostředků z rozpočtu SMO

Spolu s kolegy z odboru školství Magistrátu města Ostravy si dovolujeme vás pozvat na seminář k programům na poskytování peněžních prostředků z […]

12.09.2021

NEW!!! Zajímavé články z www.talentova.cz #10

Letošní program Noci vědců se zaměří na téma ČAS a i tentokrát bude v evropském měřítku Medaile MŠMT za rok […]

05.09.2021

NEW!!! Volná místa na kurzu pro pracovníky školních knihoven

V rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti ve školách v ORP Ostrava nabízíme zájemcům volná místa na knihovnickém kurzu pro pracovníky školních knihoven. […]

05.09.2021

NEW!!! Firemní školka města Ostravy hledá ředitelku

Statutární město Ostrava, rada města vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky organizace „Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace“. […]

05.09.2021

NEW!!! Informace z MŠMT a NPI ČR

V návaznosti na dopady mimořádných opatření připravilo MŠMT ve spolupráci s ČŠI a NPI metodická doporučení, jak pracovat se vzdělávacím obsahem ve […]

05.09.2021

NEW!!! Zajímavé články z www.talentova.cz #9

1. ročník příměstského tábora pod názvem „ Letní šachová pohádka“ ve Středisku volného času Korunka Zveme vás na konferenci o […]

29.08.2021

NEW!!! Nabídka volných míst na vzdělávacích aktivitách

Stále pokračujeme v pořádání vzdělávacích aktivit pro všechny cílové skupiny projektu. Cílová skupina každé aktivity je uvedena přímo v události v sekci Kalendář. […]