O projektu

Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů MAP. Hlavním cílem projektu MAP ORP Ostrava III je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OP JAK a IROP.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY


Střední článek MŠMT pokračuje s poskytováním poradenství v souvislosti s válkou na Ukrajině – prázdninový provoz: ☎️ ÚTERÝ 9-15 hod.: 234 811 246, 📧 ukrajina@msmt.cz


close

Aktuality