O projektu

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ, ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

Aktuality

13.11.2018

11.10.2018

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava (3.10.2018)

Schválené projektové fiche (záměry) ŘV MAP ORP Ostrava dne 3.10.2018 (soubor pdf) Schválené projektové fiche (záměry) ŘV MAP ORP Ostrava […]

29.05.2018

Aktualizace SR MAP ORP Ostrava – nové a aktualizované fiche zasílejte do 16.9.2018

Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA proběhne v měsíci říjnu 2018– nové a aktualizované projektové fiche zasílejte nejpozději do 16.9.2018. Je […]

14.05.2018

Akční roční plán

Plnění  ročního akčního plánu

18.12.2017

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava s platností od 1.1.2018

Schválené projektové fiche škol – březen 2018 – schváleno k 1.1.2018 (v excelu pro snadnější vyhledávání) Schválené projektové fiche škol […]

13.12.2017

Dokument MAP ORP Ostrava (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava)

Strategický dokument MAP ORP Ostrava Příloha č. 1 – Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání Příloha č. 2 – Demografická […]

20.09.2017

Principy MAP (principy řízení Místního akčního plánu ORP Ostrava

Principy MAP (principy řízení MAP – partnerství) – schváleny ŘV MAP ORP Ostrava dne 7.7.2017

18.09.2017

AKTUALIZACE SR MAP ORP OSTRAVA – do 20.11.2017

Termín aktualizace SR – do 20. 11. 2017 červen 2016, prosinec 2016, červen 2017, prosinec 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí […]

17.07.2017

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava 7.7.2017

Projektové záměry schválené ŘV MAP ORP Ostrava dne 7.7.2017, aktuální verze platná do 31.12.2017

30.05.2017

Profil pedagoga

Profil začínajícího pedagoga realizovaný ze strany jednotlivých pracovních skupin MAP ORP Ostrava

30.05.2017

Školy zapojené do MAP

Školy zapojené do MAP

05.05.2017

Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018

Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2017-2018 schválený ŘV MAP ORP Ostrava dne 27.4.2017

24.04.2017

Termíny aktualizace SR – do 17. 6. 2017

červen 2016, prosinec 2016, červen 2017 (formuláře nových a aktualizovaných projektových fichí zasílejte do 17.6.2017)

29.12.2016

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava dne 21.12.2016

Projektové záměry schválené na ŘV MAP ORP Ostrava dne 21.12.2016, aktuální verze platná do 30.6.2017

10.08.2016

Formulář – NOVÁ projektové fiche

Formulář – NOVÁ projektová fiche

10.08.2016

Formulář – aktualizace projektové fiche

Formulář – AKTUALIZOVANÁ projektová fiche

10.08.2016

Investiční záměry – mimo IROP

Investiční záměry mimo IROP

10.08.2016

Investiční záměry – IROP

Investiční záměry – IROP

10.08.2016

Strategický rámec MAP ORP Ostrava

Strategický rámec MAP ORP Ostrava

10.08.2016

Strategický rámec MAP ORP Ostrava bez analytických údajů

Strategický rámec MAP ORP Ostrava bez analytických údajů