O projektu

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Aktuality

09.12.2019

New!! Vyhlášení výzvy IROP č. 92 – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/IROP-podpori-infrastrukturu-ZS-pro-uhelne-regiony  

23.11.2019

VÝROČNÍ KONFERENCE OP VVV 2019 – SPOLEČNĚ: MOST K ÚSPĚCHU

TÉMA: Společné vzdělávání a OP VVV (Prioritní osa 3 OP VVV – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) […]

16.11.2019

Národní program životního prostředí – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Informace o výzvě z Národního programu životní prostředí – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady. Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a […]

09.11.2019

Brexit

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická […]

07.11.2019

Aktualizace informací o stavu projektu Šachy pro nejmenší

V Sekci PROJEKTY jsou zveřejněny aktualizované informace o stavu projektu Šachy pro nejmenší. Můžete také využít přímý odkaz na článek […]