O projektu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Schválené projektové fiche
Strategický plán rozvoje vzdělávání a jeho dílčí části
Akční plány
Evaluace
Nezařazené dokumenty

 

NEW!!! KONZULTAČNÍ PROCES – DOKUMENTY MAP

Dle metodiky pro realizaci projektů MAP II (Postupy MAP II, ver. 3) zveřejňujeme v rámci konzultačního procesu Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023, jehož součástí je textová část Strategického rámce MAP do roku 2023, Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava na období od 01.01.2022 do 30.06.2023 a Akční roční plán na rok 2022. Své připomínky můžete zasílat e-mailem na adresu map@ostrava.cz do 10.02.2022.

close

Aktuality

19.12.2021

NEW!!! PF 2022

Realizační tým MAP ORP Ostrava II vám přeje krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2022!

19.12.2021

NEW!!! Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 – výroční zpráva ČŠI

V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejnila Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2020/2021, která obsahuje souhrnné poznatky […]

19.12.2021

NEW!!! Zajímavé články (nejen) z www.talentova.cz #19

OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ HRY ROZHÝBALY DĚTI V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V DOBĚ „COVIDOVÉ“ Město Ostrava díky projektu podporuje na 25 základních školách […]

12.12.2021

NEW!!! Ocenění aktivit města Ostravy v oblasti vzdělávání

Statutární město Ostrava získalo v uplynulých dnech dvě významná ocenění svých aktivit v oblasti vzdělávání a jasně tak ukazuje, že se řadí […]

12.12.2021

NEW!!! Ocenění práce školních knihovníků a školních knihoven

Byl vyhlášen 29. ročník ceny “SUK – čteme všichni” za rok 2021. Až do  31. 1. 2022 je možné zasílat […]

12.12.2021

NEW!!! Nadace Proměny – Program zahrada hrou

V rámci programu Zahrada hrou podporuje nadace Proměny Karla Komárka proměny školních zahrad mateřských škol v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a […]

12.12.2021

NEW!!! Zajímavé články (nejen) z www.talentova.cz #18

Technická univerzita Ostrava spustila projekt Junior univerzity – eProgram.cz | Časopis Program Rozvíjíme dovednosti potřebné pro život ve 21. století […]

05.12.2021

NEW!!! PRUSA pro školy (možnost získat 3D tiskárnu zdarma)

Společnost PRUSA RESEARCH, přední výrobce 3D tiskáren, dodavatel materiálu a služeb spojených s 3D tiskem, poskytuje školám možnost získat 3D tiskárnu […]