O projektu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Schválené projektové fiche

Strategický plán rozvoje vzdělávání a jeho dílčí části

Akční plány

Evaluace

Nezařazené dokumenty

close

Aktuality

05.12.2021

NEW!!! PRUSA pro školy (možnost získat 3D tiskárnu zdarma)

Společnost PRUSA RESEARCH, přední výrobce 3D tiskáren, dodavatel materiálu a služeb spojených s 3D tiskem, poskytuje školám možnost získat 3D tiskárnu […]

05.12.2021

NEW!!! Sekundární analýza PISA 2018: Čtenářství ve 21. století

Mezinárodní šetření výsledků žáků, mezi něž patří také šetření PISA, jsou důležitým zdrojem externí evaluace českého vzdělávacího systému. V roce 2018 se Česká republika […]

05.12.2021

NEW!!! Zajímavé články (nejen) z www.talentova.cz #17

Projekt MAP ORP Ostrava II podporuje školní knihovníky a rozvoj školních knihoven Ostrava získala Národní cenu kariérového poradenství za svůj […]

28.11.2021

NEW!!! Semináře o moderní dětské literatuře ONLINE

S ohledem na aktuální epidemickou situaci a výhled na nejbližší období se plánované semináře o moderní dětské literatuře uskuteční ONLINE. Na […]

28.11.2021

NEW!!! MŠMT – Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2022

Více informací o výzvě naleznete v sekci Výzvy a podpory EU a ministerstev ČR.

28.11.2021

NEW!!! Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15-30 let ve městě Ostrava

Statutární město Ostrava společně se Střediskem volného času Korunka a Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy zadali výzkum, který zmapoval […]

21.11.2021

NEW!!! Zajímavé odkazy pro školní knihovníky

Zajímavé odkazy pro školní knihovníky, např. o konferenci s námětem dětského čtenářství (23.11.2021), podpoře ze strany Moravskoslezské vědecké knihovny a další […]

21.11.2021

NEW!!! Workshopy k výuce šachu v podmínkách ZŠ a SVČ

Rádi bychom uspořádali sérii workshopů, zaměřující se na výuku šachu, které budou ZDARMA a budou určeny pro pedagogické pracovníky ZŠ a SVČ. Aby bylo […]