O projektu

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

close

Aktuality

27.04.2020

NEW!!! Metodický dopis k projektům OP VVV a speciály NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Informujeme Vás, že byl vydán Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část/specifická část/zjednodušené projekty, všechny verze. […]

08.04.2020

NEW!!! Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA /schvalování na Řídícím výboru MAP ORP Ostrava dne 28.5.2020/

Nové a aktualizované investiční projektové fiche (záměry) zasílejte nejpozději do 15.5.2020. Formulář NOVÁ PROJEKTOVÁ FICHE (odkaz na formulář ZDE) – […]

08.04.2020

NEW!!! Aktualizace podmínek výzev Šablony II

Řídící orgán OP VVV aktualizoval podmínky výzev II. vlny šablon. Pro všechny výzvy II. vlny šablon platí délka realizace projektu […]

06.04.2020

NEW!!! Opatření k zápisům do mateřských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a […]

04.04.2020

NEW!!! Užitečné odkazy v době nouzového stavu

Užitečné odkazy k distančnímu vzdělávání, využitelným komunikačním prostředkům a materiály poskytované v této době různými subjekty zdarma naleznete v sekci […]

04.04.2020

NEW!!! Corinth: Vzdělávací 3D modely zdarma všem školám pro domácí použití – recenze škol a odkaz na uskutečněné podpůrné webináře

Jak již bylo na našich stránkách prezentováno, česká společnost Corinth nabídla po dobu uzavření škol zdarma k domácímu a školnímu […]

31.03.2020

NEW!!! Výzva Šablony III pro MŠ a ZŠ vyhlášena!

MŠMT jako Řídící orgán OP VVV vyhlásilo Výzvu č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha. Více informací můžete […]

31.03.2020

NEW!!! Stanovisko MŠMT – Řídícího orgánu OP VVV k realizaci Šablon II v době koronaviru

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto […]