O projektu

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

close

Aktuality

26.07.2020

NEW!!! Financování chův ze šablon po 1. září 2020

Na základě vyhlášky č. 319/2020 Sb. je zachována možnost financování chův ze šablon – ať už v projektech druhé vlny […]

19.07.2020

NEW!!! Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

Od září školního roku 2020/2021 nabízíme v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II a ve spolupráci […]

08.07.2020

Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II jsme ve dnech 25. a 26. 6. 2020 zahájili […]

28.06.2020

Aktivity VŠB-TUO pro pedagogy základních a středních škol

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, partner našeho projektu, připravuje na období konce letních prázdnin zajímavé aktivity. 27.08.2020 se […]

28.06.2020

Představení Strategie 2030+ a možnost připomínkování

Ve dnech 23. – 25. června se uskutečnila on-line konference, v rámci které byl představen návrh textu Strategie vzdělávací politiky […]

21.06.2020

Pobočka Národního zemědělského muzea v Ostravě

V Dolních Vítkovicích se již brzy otevře nová pobočka Národního zemědělského muzea Praha, která veřejnosti nabídne pohled do jedinečné sbírky […]

21.06.2020

Výzva MŽP č. 1/2020: Národní síť EVVO

Výzva je určena pro ekocentra realizující ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Finance jsou určeny na realizace […]

14.06.2020

Workshop v Ostrava Expat Centre se blíží!

Dne 19. června 2020 se uskuteční v Ostrava Expat Centre bezplatný workshop, na kterém budou školám představeny jak samotné Expat Centrum […]