O projektu

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Aktuality

30.04.2019

Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava dne 17.4.2019 (další aktualizace se předpokládá v 10/2019)

Schválené projektové záměry  – ŘV MAP ORP Ostrava (17.4.2019) – formát excel Schválené projektové záměry – ŘV MAP ORP Ostrava (17.4.2019) […]

17.04.2019

Celková SWOT analýza

SWOT_analyza_souhrnna_final

03.04.2019

Stipendia města Ostravy

Přihláška 2019.20 Souhlas_priloha_prihlasky_FIN Vyslovny_souhlas_priloha_prihlasky_FIN Zapojení do vědeckých aktivit povinná příloha přihlášky Zásady stipendia 2019.2020    

13.03.2019

Informace pro MŠ – kurzy polytechnického vzdělávání

Informace pro mateřské školy, které projevily zájem o realizaci kurzů polytechnického vzdělávání: realizace kurzů probíhá v období od 01.02.2019 do […]

01.03.2019

Informace:

*Zasedání Národní stálé konference projednávalo  budoucí pr. období 2021+. Koncept KAP a MAP zůstane zachován.