O projektu

Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

close

Aktuality

10.01.2021

NEW!!! Mediální vzdělávání

Jeden svět na školách uskutečnil online konferenci „V digitálním světě“ o mediálním vzdělávání na prvním stupni ZŠ. Záznam z konference naleznete […]

10.01.2021

NEW!!! Není přednáška jako přednáška

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, partner našeho projektu, nabízí přednášky školám prezenčně i v ONLINE podobě. Akademičtí pracovníci […]

20.12.2020

PF 2021

Přejeme všem dětem, žákům, pedagogům, ředitelům, zřizovatelům, nepedagogickým pracovníkům škol i rodičům krásné, klidné a radostné prožití vánočních svátků a […]

20.12.2020

Nové vzdělávací aktivity v kalendáři

Do kalendáře byly přidány nové vzdělávací aktivity v měsících lednu a únoru 2021 se zaměřením na formativní hodnocení, prevenci šikany a […]

14.12.2020

Proběhlo 5. jednání Řídícího výboru MAP | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Ve dnech 27.11. – 02.12.2020 proběhlo korespondenční (per rollam) jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II. Zápis z jednání a […]

14.12.2020

Ostravská SVČ/DDM nezahálí ani v době, kdy je zakázána osobní přítomnost dětí a žáků na jejich aktivitách

V době zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a dalších účastníků zájmového vzdělávání ve střediscích volného času a domu dětí […]

14.12.2020

Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?

U přijímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, […]

14.12.2020

Nové výzvy a podpory

Nové výzvy a podpory jsou zveřejněny na stránce Výzvy a podpory ZDE.