Příklad dobré praxe: Ostravské učitelky MŠ v Estonsku a Finsku

Vybrané učitelky ze 7 mateřských škol z Ostravy (MŠ Hrabová, MŠ Hornická, MŠ Za Školou, MŠ Mitušova 6, MŠ Dvorní, MŠ Varenská a MŠ Sokolovská) se jako součást konsorcia v rámci projektu ERASMUS+ v oblasti školního vzdělávání, zúčastnily dvou mezinárodních výjezdů. Tento projekt je vzdělávacím programem Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí ve všech sférách vzdělávání. A tak se celkem 13 učitelek z uvedených mateřských škol zúčastnilo tzv. stínování či sledování průběhu výuky v předškolních zařízeních. Nutno dodat, že se do této výzvy pustily z vlastní iniciativy a na vlastní riziko.

První navštívenou zemí bylo Estonsko. Stínování probíhalo ve čtyřech mateřských školách ve městě Rakvere ve dnech 7.-13. dubna 2024. Druhou navštívenou zemí bylo Finsko a stínování probíhalo v hlavním městě Helsinky ve dnech 12.-18. května 2024 ve třech předškolních zařízeních. Projekt ERASMUS+ tak zpřístupnil českým učitelkám MŠ nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí. A učitelky z Ostravy ocenily zejména praktičnost celého stínování, neboť teorie tvořila jen zlomek obou výjezdů (mobilit).

V obou navštívených zemích se účastnice mobility zajímaly o inovativní a alternativní výukové metody v MŠ a zkušenosti s inkluzivním vzděláváním. Zajímaly se o úspěšnou implementaci získaných znalostí a dovedností do každodenní praxe. Stejnou pozornost věnovaly rovněž polytechnickému vzdělávání, IT a mediálnímu vzdělávání a vzdělávání ve venkovních prostorách včetně využívání aktivit v přírodě. Jejich pozornosti neušla ani role učitelky mateřské školy a tzv. stress management, v rámci kterého je v obou zemích uzákoněn menší počet dětí na jednoho pedagoga a tím pádem více souběžně působících pedagogů ve třídě.

Mimo stínování v mateřských školách se tyto učitelky zúčastnily připravených workshopů. V nich se dozvěděly základní informace o estonském a finském vzdělávacím systému od rané péče až po univerzity, o způsobu vzdělávání učitelů a o finanční podpoře rodin s dětmi.

Na setkání s představiteli estonského města Rakvere se přítomné učitelky MŠ dozvěděly o historii Estonska a mohly se účastnit výjezdu a komentované prohlídky hlavního města Talinu. Také ve Finsku byla připravena zajímavá prezentace hlavního města Helsinek včetně jejich nejzajímavějších míst. Tato místa si mohly ostravské učitelky individuálně prohlédnout v rámci svého pobytu v Helsinkách.

Z obou týdenních pobytů si 13 učitelek MŠ z Ostravy dovezlo spoustu zajímavých poznatků, zážitků a materiálů jako inspiraci k další činnosti na mateřských školách. Rovněž oceňují, že se mohly blíže seznámit se dvěma evropskými státy EU.