Řídící výbor

Statut Řídícího výboru: Dokument – Statut ŘV

Jednací řád Řídícího výboru: Dokument – Jednací řád ŘV  – do 02.12.2020

Nový Jednací řád Řídícího výboru – dokument Jednací řád ŘV s účinností od 02.12.2020

Dodatek č. 1 ke Statutu Řídícího výboru – Dokument Dodatek č. 1 ke Statutu ŘV

Zápisy z jednání Řídícího výboru zde.

 

Složení Řídícího výboru:

WordPress Table