Výzvy a podpory

Výzvy MŠMT, OP VVV a dalších subjektů

NEW!!! Fondy EHP a Norska – program Zdraví

 

Výzva MŽP č. 1/2020: Národní síť EVVO, podávání žádostí od 01.07.2020 do 30.10.2020

  • detail výzvy ZDE

 

OP VVV – Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

NPŽP – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Euroregion Silesia – přeshraniční spolupráce CZ/PL


Šablony II

Novinky ze šablon – shrnutí za období 01-05/2020

 

Prodloužení projektů z důvodu uzavření škol a školských zařízení – tabulky pro výpočet možného prodloužení projektu:

 

Webináře projektu SRP k Jak na první ZoR a Monitorovací indikátory v šablonách (schváleny ŘO OPVVV):

 

Stanovisko MŠMT – Řídícího orgánu OP VVV k realizaci Šablon II v době koronaviru

 

Metodický dopis k projektům OP VVV a čtvrtý speciál NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Aktualizace podmínek výzev Šablony II


Šablony III

Inspiromat 11 projektu SRP pro přípravu a realizaci projektů

 

Záznam webináře 28. 5. 2020, 13.00 – Šablony III – Průvodce celou výzvou – Radka Krčková

  • odkaz na záznam ZDE

 

Norské fondy

 


Dotační programy statutárního města Ostravy

Dotační programy v oblasti školství

Kontakty na jednotlivé odpovědné osoby jsou uvedeny u každého dotačního programu.

Stipendia statutárního města Ostravy

Kontaktní osoba: Bc. Miroslava Segar, T +420 599 443 284, E msegar@ostrava.cz

Transfery v oblasti prevence kriminality

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Pavelec, T +420 599 443 875, E tpavelec@ostrava.cz

 


Výzvy MKČR

Mimořádná výzva k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií.

Cílem výzvy je vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v sektoru současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu, hudby, vizuálního umění, literatury a multimediálních platforem. Žádosti je možno podávat do 15.06.2020.
Veškeré dokumenty k výzvě naleznete ZDE.

close