Výzvy a podpory

Výzvy MŠMT, OP VVV a dalších subjektů

Euroregion Silesia – přeshraniční spolupráce CZ/PL

http://www.euroregion-silesia.cz/

URBACT

https://urbact.eu/urbact-v-ceske-republice

Šablony II

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

https://www.nidv.cz/strategicke-rizeni/268-inspiromat/1186-inspiromaty-2017

Inovace v pedagogice

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-076-inovace-v-pedagogice.htm

Plánovaná výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-19-077-podpora-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-2.htm

 

Dotační programy statutárního města Ostravy

Dotační programy v oblasti školství

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi

Kontakty na jednotlivé odpovědné osoby jsou uvedeny u každého dotačního programu.

Stipendia statutárního města Ostravy

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/informace-pro-zadatele-o-poskytnuti-stipendia-mesta-ostravy-pro-akademicky-rok-2019-2020

Kontaktní osoba: Bc. Miroslava Segar, T +420 599 443 284, E msegar@ostrava.cz

Transfery v oblasti prevence kriminality pro rok 2019

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-vzdelanosti/oddeleni-socialnich-sluzeb/informace-pro-zadatele-o-transfery-1

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Pavelec, T +420 599 443 875, E tpavelec@ostrava.cz

Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2019/2020

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/program-na-podporu-rozvoje-bilingvni-a-cizojazycne-vyuky-v-materskych-zakladnich-a-strednich-skolach-se-sidlem-na-uzemi-statutarniho-mesta-ostravy-pro-skolni-rok-2018-2019

Kontaktní osoba: Ing. Marta Chylová, T +420 599 443 203, E mchylova@ostrava.cz

Programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/copy_of_informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-na-rok-2016-v-oblasti-skolstvi

Kontaktní osoba: Mgr. Izabela Riessová, T +420 599 443 340, E iriessova@ostrava.cz