Výzvy a podpory

Výzvy MŠMT, OP VVV a dalších subjektů

NPŽP – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Euroregion Silesia – přeshraniční spolupráce CZ/PL

Šablony II

 

Dotační programy statutárního města Ostravy

Dotační programy v oblasti školství

Kontakty na jednotlivé odpovědné osoby jsou uvedeny u každého dotačního programu.

Stipendia statutárního města Ostravy

Kontaktní osoba: Bc. Miroslava Segar, T +420 599 443 284, E msegar@ostrava.cz

Transfery v oblasti prevence kriminality

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Pavelec, T +420 599 443 875, E tpavelec@ostrava.cz