Výzvy a podpory Moravskoslezského kraje

NEW!!! Výzva MSK – prevence rizikového chování dětí a mládeže (zveřejněno 03.03.2023), informační seminář k výzvě 20.03.2023, podávání projektů od 27. 3. 2023 – 31. 3. 2023 včetně.

Vyhlášené dotační programy – vzdělávání:

Vyhlášené dotační programy – prevence rizikového chování: