Fotogalerie

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava III

Jednání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči

Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Jednání pracovní skupiny pro kariérové poradenství

Jednání pracovní skupiny pro financování