Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČI

Do činnosti této pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé, zřizovatelé, místní lídři a experti na danou problematiku.Tato pracovní skupina byla již činná v projektu MAP I, a proto jsou základem pracovní skupiny aktivní členové pracovní skupiny z projektu MAP I. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou je pracovní skupina zaměřena. Pracovní skupina se bude zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory na projektech z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I nebo jsou zapojeny do realizace jiných systémových nebo koncepčních projektů, a mohou být lídry v dané problematice. Minimálně jeden člen PS bude pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základním školství. Dále se tato pracovní skupina aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP.
Tato pracovní skupina spolupracuje s pracovní skupinou pro financování.

Místní leader: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, kontakt: mshornicka@seznam.cz

Odborník ICT: Mgr. Ivana Češková, kontakt: ivana.ceskova@dolnivitkovice.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č.
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL
ZAŘAZENÍ
POZICE
PRACOVIŠTĚ
1
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová
vedoucí PS
ředitelka MŠ
MŠ Hornická, Ostrava
2
Bc. Lucie Kubínková
rodič
3
Mgr. Jana Secová
pedagog
ředitelka SVČ
SVČ Korunka, Ostrava – Mariánské hory
4
Regina Vřeská
zřizovatel
starostka
obec Zbyslavice
5
Renáta Kroupová
zřizovatel
oddělení školství a kultury
ÚMOb Ostrava – Jih
6
Radmila Kuboňová
pedagog
zástupkyně ředitele
MŠ Hello, Ostrava
7
Mgr. Petra Korbelová
pedagog
ředitelka
MŠ Dětská 920, Ostrava – Poruba
8
Mgr. Alice Strnišťová
ředitelka
ředitelka MŠ
MŠ Ostrava – Hrabová
9
Bc. Natálie Kaštovská
pedagog
ředitelka
MŠ Paprsek (se spec. vzděláváním), Ostrava – Hrabůvka
10
Jarmila Karnovská
pedagog
ředitelka MŠ
MŠ Špálova, Ostrava – Přívoz
11
Jana Kovalová
pedagog
ředitelka MŠ
MŠ Dolní Lhota
12
PhDr. Karin Fodorová
pedagog, odborník
pedagog VŠ
Ostravská univerzita, PdF
13
Mgr. Ivana Češková
odborník
oddělení vzdělávání
DOV, Ostrava
14
Mgr. Stanislava Korcová
pedagog
ředitelka MŠ
MŠ Ostrava, Varenská 2a
 

 

Pracovní skupina pro FINANCOVÁNÍ

PS pro financování je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů a delegovaných odborníků.
Pro činnost pracovní skupiny je nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování pro ŘV MAP.
Výsledkem realizace této skupiny je ustavená, funkční a činná PS pro financování, akční plán, ve kterém bude veden zdroj financování dle určení a návrhu pracovní skupiny a zpracovaný SR MAP.

Místní leader: PeadDr. Ivona Klímová, MBA, kontakt: klimova@gymnaziumhello.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

 

Č.
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL
ZAŘAZENÍ
POZICE
PRACOVIŠTĚ
1
PeadDr. Ivona Klímová
vedoucí PS
ředitelka ZŠ Hello
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
2
Ing. Miroslava Rychtáriková
zřizovatel
vedoucí odboru
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
3
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
VŠ pedagog
proděkan pro rozvoj a legislativu, vedoucí KPV
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra technické a pracovní výchovy
4
Mgr. Hana Bayerová
pedagog
ředitelka ZŠ
ZŠ U Kříže, Ostrava – Michálkovice
5
Mgr. Stanislava Korcová
pedagog
ředitelka MŠ
MŠ Varenská 2a, Ostrava
6
Mgr. Jana Secová
pedagog
ředitelka SVČ
SVČ Korunka, Ostrava – Mariánské hory
7
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.
pedagog
ředitel ZŠ
ZŠ Březinova, Ostrava – Jih
8
Mgr. Dagmar Vdolečková
odborník
Specialista strategického plánování
MMO odbor strategie
9
Ing. Eva Balatková
odborník
projektový manager
Prigo group
10
Mgr. Jarmila Kojdecká
specialista
specialista podpory a manažer projektů v oblasti vzdělávání
Magistrát města Ostravy, odbor školství

 


 

Pracovní skupiny pro ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A
K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA

Do činnosti těchto skupin budou zapojeni učitelé, místní lídři a experti. Minimálně jeden člen pracovní skupiny je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základním školství. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je snaha o začlenění oblasti čtenářské gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato pracovní skupina snaží aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. Tato pracovní skupina spolupracuje s pracovní skupinou pro financování.

Místní leader: Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, kontakt: libuse.prikrylova@seznam.cz

Odborník ICT: Mgr. Milada Božeková, kontakt: mbozekova@svcoo.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č.
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL
ZAŘAZENÍ
POZICE
PRACOVIŠTĚ
1
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
vedoucí PS
ředitelka ZŠ
ZŠ Provaznická
2
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
rodič
pedagog
členka školské rady Klimkovice
3
Mgr. Milada Božeková
pedagog
ředitelka SVČ
SVČ Ostrava, Moravská Ostrava, p.o.
4
Mgr. Miroslava Sabelová
odborník
ředitelka
Knihovna města Ostravy
5
Mgr. Šárka Thibaud
pedagog
pedagog
ZŠ Klimkovice
6
Mgr. Kateřina Kaletová
pedagog
pedagog
Monty School s.r.o., Ostrava – Poruba
7
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
pedagog, odborník
pedagog VŠ
Ostravská univerzita, PdF
8
Mgr. Radka Krejčí
metodik
metodik
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
9
Lenka Klemšová
odborník
školní knihovník
ZŠ Provaznická
10
Mgr. Lenka Lednická
pedagog
ředitelka ZŠ
ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava

 


 

Pracovní skupiny pro ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI A
K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA

Do činnosti této skupiny jsou zapojeni učitelé, místní lídři a experti. Minimálně jeden člen pracovní skupiny je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základním školství. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je snaha o začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Tato PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování na území a aktualizace dokumentace MAP. Tato pracovní skupina spolupracuje s pracovní skupinou pro financování.

Místní leader: Mgr. Kateřina Hořejší, kontakt: reditel@ddmporuba.cz

Odborník ICT: PaedDr. Aleš Koutný, kontakt: zs.zelena@volny.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č.
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL
ZAŘAZENÍ
POZICE
PRACOVIŠTĚ
1
Mgr. Kateřina Hořejší
vedoucí PS
ředitelka DDM
ředitelka DDM Ostrava – Poruba
2
Mgr. Naděžda Pavlisková
pedagog
ředitelka ZŠ
ZŠ Šenov
3
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
pedagog
pedagog VŠ
Ostravská univerzita, PdF
4
Mgr. Hana Vantuchová
odborník
člen mensy
Mensa České republiky
5
Mgr. Michal Křemen
odborník
HR business partner
Tieto, Ostrava
6
PaedDr. Dana Schönová
pedagog
ředitelka univerzitní MŠ
Univerzitní MŠ, VŠB -TUO, Ostrava
7
Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
pedagog
pedagog VŠ
VŠB-TUO
8
Mgr. Aleš Zástěra
odborník
lektor
yourchance o.p.s
9
Mgr. Petra Húsková
pedagog
výchovný poradce, matematika
ZŠ Zelená 42, Ostrava
10
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D.
pedagog
zástupce ředitele
Wichterlovo gymnázium
11
Mgr. Arnošt Žídek
stálý host
pedagog, ředitel ZŠ
Základní škola Opava, Otická 18

 


 

Pracovní skupina pro KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Do činnosti těchto pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé, zřizovatelé, místní lídři a experti na danou problematiku. Tato pracovní skupina byla již činná v projektu MAP I, a proto základem pracovní skupiny jsou aktivní členové pracovní skupiny v projektu MAP I. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny, je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou je pracovní skupina zaměřena. Pracovní skupina se bude zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory na projektech z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I nebo jsou zapojeny do realizace jiných systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané problematice. Minimálně jeden člen PS bude pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základním školství. Dále se tato pracovní skupina aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP.
Tato pracovní skupina spolupracuje s pracovní skupinou pro financování.

Místní leader: Ing. Milan Chalupa, kontakt: milan.chalupa@zssoupala.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č.
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL
ZAŘAZENÍ
POZICE
PRACOVIŠTĚ
1
Mgr. Kateřina Hořejší
vedoucí PS
ředitelka DDM
ředitelka DDM Ostrava – Poruba
2
Mgr. Naděžda Pavlisková
pedagog
ředitelka ZŠ
ZŠ Šenov
3
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
pedagog
pedagog VŠ
Ostravská univerzita, PdF
4
Mgr. Hana Vantuchová
odborník
člen mensy
Mensa České republiky
5
Mgr. Michal Křemen
odborník
HR business partner
Tieto, Ostrava
6
PaedDr. Dana Schönová
pedagog
ředitelka univerzitní MŠ
Univerzitní MŠ, VŠB -TUO, Ostrava
7
Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
pedagog
pedagog VŠ
VŠB-TUO
8
Mgr. Aleš Zástěra
odborník
lektor
yourchance o.p.s
9
Mgr. Petra Húsková
pedagog
výchovný poradce, matematika
ZŠ Zelená 42, Ostrava
10
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D.
pedagog
zástupce ředitele
Wichterlovo gymnázium
11
Mgr. Arnošt Žídek
stálý host
pedagog, ředitel ZŠ
Základní škola Opava, Otická 18

 


 

Pracovní skupina pro ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Pracovní skupina je vytvořena pro rovné příležitosti a k řešení problematiky přechodů mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Pracovní skupina pro rovné příležitosti bude složená z ředitelů škol a zřizovatelů, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží a dalších odborníků, místních lídrů a expertů na danou problematiku. Základem pracovní skupiny jsou aktivní členové pracovní skupiny pro inkluzivní vzdělávání z projektu MAP I. Obsahem práce pracovní skupiny je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnost vzdělávacího systému uvnitř škol. PS bude na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzovat navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Pracovní skupina bude také vytvářet popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

NEW!!! Místní leader: Mgr. Zuzana Škapová, kontakt: reditel@zsdetska.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č.
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL
ZAŘAZENÍ
POZICE
PRACOVIŠTĚ
1
NEW!!! Mgr. Zuzana Škapová
vedoucí PS
ředitelka ZŠ
ZŠ Dětská 915, Ostrava – Poruba
2
Mgr. Petra Neuwirthová
zřizovatel
vedoucí od. školství
ÚMOb Slezská Ostrava
3
Mgr. Stanislav Dlouhý
odborník
lokální konzultant
Agentura pro sociální začleňování
4
PhDr. Mgr. Irena Čechová
pedagog
zástupce ředitele školy
MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie
5
Mgr. Eduard Rišica
odborník
pedagog
ZŠ Na Vizině 28, Slezská Ostrava
6
Mgr. Eva Sroková
odborník
speciální pedagog
pracoviště „Asociace Trigon, o.p.s./Magistrát města Ostravy, odbor školství
7
PaeDr. Renata Kovářová
pedagog
pedagog VŠ
Ostravská univerzita – PdF
8
Mgr. Kateřina Ciklová
odborník
pracovník PPP
PPP Ostrava – Zábřeh
9
Mgr. Libuše Turečková
odborník
speciální pedagog
ZŠ Provaznická, Ostrava – Hrabůvka
10
Mgr. Dagmar Sklenářová
odborník
sociální pracovník
Centrum sociálních služeb Ostrava
11
Bc. Lenka Anežková
odborník
ředitelka MŠ
MŠ Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61
12
Mgr. Katarína Rudyncová
odborník, stálý host
koordinátor inkluze
Magistrát města Ostravy, odbor školství